Työllisyys

Kuntaliiton työllisyysohjelma

Suomella on edessä kaksoishaaste: toisaalta suuri rakenteellinen työttömyys ja toisaalta tulevaisuudessa kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta. Näihin vastaamiseksi työmarkkinoiden tulee toimia joustavasti. Nykyisiä toimintamalleja on tarkasteltava uudelleen ja toimijoiden välistä yhteistyötä on lisättävä. Kuntaliiton työllisyysohjelma antaa suuntaviivoja yhteiselle kehittämistyölle.

Työmarkkinoilla vaikuttavien erilaisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden hahmottamiseksi työllisyysohjelman valmistelussa on huomioitu talouden, aluekehittämisen, sosiaalialan, koulutuksen ja työmarkkinoiden erityisasiantuntijoiden näkemyksiä. Työllisyysohjelmalla on tarkoitus selkeyttää Kuntaliiton työllisyyspoliittisia linjauksia, herättää kuntia pohtimaan omia työllisyyteen liittyviä linjauksiaan sekä vaikuttaa valtion työllisyyspolitiikkaan.

Kuntaliiton työllisyysohjelman painopistealueet

1.Työnjaon selkeyttäminen
2. Aktivointitoiminnan vaikuttavuuden parantaminen
3. Työvoiman palvelukeskuksien toiminnan ja roolin uudelleen arviointi
4. Vajaatyökykyisten työllisyyden edistäminen
5. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen
6. Työvoiman saatavuuden turvaaminen

  • Työmarkkinoiden ja ammattitaitotarpeiden yhteensovittaminen
  • Työperusteinen maahanmuutto kuntien näkökulmasta
  • Kunta-alan työvoimantarve
  • Nuorten työllistymiseen erityistoimenpiteitä

7. Rakennetyöttömyyden purkaminen

  • Välityömarkkinat välietappina avoimille työmarkkinoille
  • Työpankkitoiminnasta uusi väylä työelämään
  • Sosiaalisen yrittäjyyden edistäminen
  • Sosiaaliturvan kehittäminen
  • Työmarkkinatukiuudistuksen toimivuus