Elinvoima ja työllisyys

Kuntien työmarkkinatukimaksut

Työmarkkinatukea koskevat viimeisimmät saatavilla olevat seurantatiedot työmarkkinatuen saajista ja heidän osallistumisestaan aktivointitoimenpiteisiin vuodesta 2011 lähtien ovat saatavilla Kelan sivuilla www.kela.fi/kelasto. Sivuilta löytyvät myös kuntien rahoitusosuudet työmarkkinatuesta.

Kuntien työmarkkinatukimaksuosuudet

Kela on liittänyt Kelasto-tilastotietokantaansa toiminnon, jonka avulla on mahdollista arvioida työmarkkinatuen muutosten kustannusvaikutuksia kuntatasolla.

Raporteissa on nyt mahdollista eritellä 300-499 päivää ja yli 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osuus. Erittely on tar-peen, koska kunnan rahoitusosuus 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja 1000 päivää ja yli työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta nousee 50%sta 70%iin.

Työmarkkinatuki on keskimäärin noin 703 euroa kuukaudessa ilman lapsikorotusta.

Budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti kompensoida kunnille uudistuksesta aiheutuvia kuluja 75 miljoonaa euroa muuttamalla yhteisöveron jako-osuutta kuntien hyväksi. Kompensaatio kanavoitaneen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta työmarkkinatuen maksuosuuksien suhteessa. 

Lisätietoa

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!