Elinvoima ja työllisyys

Kuntien työmarkkinatukimaksut

Työmarkkinatukea koskevat viimeisimmät saatavilla olevat seurantatiedot työmarkkinatuen saajista ja heidän osallistumisestaan aktivointitoimenpiteisiin vuodesta 2011 lähtien ovat saatavilla Kelan sivuilla www.kela.fi/kelasto. Sivuilta löytyvät myös kuntien rahoitusosuudet työmarkkinatuesta.

Kuntien työmarkkinatukimaksuosuudet

Kela on liittänyt Kelasto-tilastotietokantaansa toiminnon, jonka avulla on mahdollista arvioida työmarkkinatuen muutosten kustannusvaikutuksia kuntatasolla.

Raporteissa on nyt mahdollista eritellä 300-499 päivää ja yli 1000 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osuus. Erittely on tar-peen, koska kunnan rahoitusosuus 300-499 päivää työmarkkinatukea saaneista on 50 % ja 1000 päivää ja yli työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta nousee 50%sta 70%iin.

Työmarkkinatuki on keskimäärin noin 703 euroa kuukaudessa ilman lapsikorotusta.

Budjettiriihen yhteydessä hallitus päätti kompensoida kunnille uudistuksesta aiheutuvia kuluja 75 miljoonaa euroa muuttamalla yhteisöveron jako-osuutta kuntien hyväksi. Kompensaatio kanavoitaneen kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta työmarkkinatuen maksuosuuksien suhteessa. 

Lisätietoa

 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.