Alaleuan hampaattomuuden hoito implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla kuuluu palveluvalikoimaan

Alaleuan hampaattomuuden hoitaminen implanttikiinnitteisellä kokoproteesilla hyväksyttiin osaksi kansallista palveluvalikoimaa. Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) hyväksyi suosituksen elokuussa.

​Hampaattomuutta hoidetaan yleisimmin irrotettavalla kokoproteesilla. Leukaluun harjanteen vähittäinen madaltuminen johtaa irtoproteesin pysyvyysongelmiin erityisesti alaleuassa. Kiinnittämällä alaleuan kokoproteesi kahdella implantilla leukaluuhun voidaan välttää proteesin paikoillaan pysymättömyydestä johtuvat ongelmat. Suosituksen mukaan kahteen implanttiin eli keinojuureen kiinnitettävä alaleuan kokoproteesi kuuluu Suomen julkisesti rahoitettuun terveydenhuollon palveluvalikoimaan silloin, kun potilaan syöminen, puhuminen tai muu sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeutunut proteesin pysymättömyyden tai soveltumattomuuden takia.

Kahdella implantilla kiinnitettävän alaleuan kokoproteesin tuottamiskustannukset vuonna 2016 ovat 2 800–4 000 euroa. Julkisessa terveydenhuollossa potilaan maksettavaksi jää 650–1 850 euroa ja yksityisestä hoidosta 2 550–3 750 euroa. On arvioitu, että tämän suosituksen mukainen hoito implanttikiinnitteisellä proteesilla tulisi vuosittain tehtäväksi noin 3 000 potilaalle. Suositus ja taustamateriaali:

http://palveluvalikoima.fi/valmiitsuositukset

 

Lisätietoja:

PALKOn pääsihteeri Jaana Leipälä, puh. 02951 63073
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, puh. 02951 63409