Uskalla kokeilla -ohjelma

MeUskaltajat-verkostossa opittiin kokeilemalla ja kokemalla kehittämistä

Kuntaliiton MeUskaltajat-verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 8.6.2016 Kuntatalolla. Kokeilujen täyteinen päivä tarjosi verkostolaisille oppia ja kannustusta ryhtyä kokeilemaan ja arvioimaan kokeilukulttuuria.

​Kokeilu- ja arviointikulttuuria kehittämässä

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman MeUskaltajat -verkoston toiminta käynnistettiin kokeilupäivässä, jossa pohdittiin kokeilukulttuuria, -toimintaa ja niiden arviointia sekä harjoiteltiin kokeilemalla ja kokemalla kehittämistä.

 

Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen korosti, sitä että tarvitaan pieniä ja suuria kokeiluja. Kaikki ovat yhtä arvokkaita ja niiden moninaisuudesta  voi oppia.

 

- Pienikin kokeilu voi saada koko systeemin muuttumaan, kunhan vuorovaikutus alhaalta ylös toimii, kertoi Majoinen.

 

Professori Jari Stenvallin johdolla haettiin ryhmähaastatteluilla osallistujien näkemyksiä kokeilukulttuurin ja -toiminnan arvioinnista ja sen muutossuunnista. Haastattelut toimivat samalla osaamisen jakamisen ja oppimisen areenoina ja virittäjinä toimintakulttuurin muutosta koskevalle keskustelulle niin kunnissa kuin Kuntaliitossakin. Kokeilemisen käytäntöjä esitteli palvelujen kehittämisjohtaja Päivi Sutinen. Espoossa on kehitetty yhdessä kuuden muun kunnan kanssa kokeilujen avulla kaikille kunnille työkaluja asiakkuus- ja toimintaperustaisuuden parantamiseen.

 

Keväällä 2016 toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin kuntien ja kuntayhtymien näkemyksiä kokeilutoiminnasta ja kokeilukulttuurista. Kyselyn tulokset on julkaistu Uskalla kokeilla -uutisissa.

 

- Lähtökohdat kokeiluille ovat kunnissa hyvät, sillä suuri osa vastaajista koki kokeiluilmapiirin kunnassaan joko myönteisenä tai erittäin myönteisenä, kertoi tuloksia esitellyt erityisasiantuntija Jaana Halonen Kuntaliitosta.

Kokeilemalla ja kokemalla oppimista

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen kannusti kuntia kokeilemaan ja kertoi, että Kuntaliitto haluaa edistää nimenomaan kuntalähtöisiä kokeiluja.

 

- Uskalla kokeilla -ohjelman ja -kampanjan kautta haluamme tukea kuntia kokeilemaan ja tehdä näkyväksi kuntien kokeiluja, kertoi Koskinen.

 

Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki johdatteli verkostolaisia kokeilemalla ja kokemalla kehittämiseen. Hän kannusti pitkällisen suunnittelun sijaan ryhtymään tuumasta toimeen. Uuden luominen alkaa hänen mielestään kyvystä kummastella. Jotta kokeilut onnistuisivat, tarvitaan myös kykyä lähteä liikkeelle ja toimia. Kokeilun ja pilotin eroa harjoiteltiin musiikin voimalla. Pilotin lähtökohtana on onnistuminen kun taas kokeilu voi myös epäonnistua.

 

- Kokeileminen on se juttu - niin kävelemään opettelemisessa kuin kokeilemalla kehittämisessä, muistutti Tuulenmäki.

 

Tarinapajassa työskenneltiin osallistujien omien kokeiluideoiden kehittämiseksi, joita Tuulenmäki sparrasi. Teemoina olivat digikuntakokeilut, soteuudistus, innovatiiviset hankinnat ja rinnakkaisorganisaatiot kehittämisessä. Osallistujat lähtivät kotimatkalle mukanaan jalostuneet kokeiluideat ja -teot sekä Tuulenmäen kehotus: Muistakaa kokeilla!

MeUskaltajat-verkosto on avoin verkosto kaikille kokeiluista kiinnostuneille ja muille verkostoille. Verkoston tavoitteeksi jäsenet priorisoivat juuri päättyneessä nopeassa arvioinnissa 
- kokemusten, ideoiden ja osaamisen jakamisen ihmisiä yhdistämällä  
- kokeilemalla etsimisen, mokien sallimisen ja 
- kuntien esimerkkien ja tekojen näkyväksi tekemisen.

 

Liity mukaan MeUskaltajat-verkostoon! Ilmoittautuessasi mukaan verkostoon sinut liitetään verkoston omalle sähköpostilistalle, jonka kautta saat verkoston uutiskirjeen ja kutsut verkoston foorumeille ja Tarinapajoihin. Osallistumalla verkoston toimintaan saat kuntasi kokeilutoimintaa näkyväksi ja voit jakaa osaamista ja kokemuksia muiden kanssa.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.