Kuntaliitto innostaa kuntien luottamushenkilöita ja kuntavaaliehdokkaita tasa-arvolupauksiin Suomen itsenäisyyden 100 tasa-arvotekoa kampanjassa

Kuntaliitto peräänkuuluttaa kuntavaaliehdokkaita antamaan tasa-arvolupauksen kuntavaalien alla. Ennen kuntavaaleja Kuntaliitto pyytää jokaista ehdokasta antamaan lyhyesti muotoillun lupauksen miten hän edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. Apuna voi käyttää Eurooppalaista naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjaa paikallishallinnossa, joka on hyvä poliittinen ja käytännön väline tasa-arvon edistämiseen.

  • Sadan itsenäisyyden vuoden aikana naisten ja miesten tasa-arvossa Suomessa on edetty pitkälle. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää niin naisten ja tyttöjen, mutta myös miesten ja poikien tasa-arvon edistämiseksi. Tänä itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Kuntaliitto korostaa tasa-arvon merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien takaamiseksi niin politiikassa, palveluissa, työssä ja turvallisuudessa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen tulee olla myös osa uusien maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaa, painottaa Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Paatero.

 

Kuntaliitto suosittaa kunnille, kuntayhtymille ja nyt perustettaville maakunnille sitoutumista peruskirjaan Eurooppalaiseen tasa-arvon peruskirjaan ja viemään tasa-arvoteot käytäntöön. Samalla Kuntaliitto itse sitoutuu sen periaatteiden toteuttamiseen. Naisten ja miesten tasa-arvo ei edisty ja pysy pinnalla itsestään. Siihen tarvitaan poliittista tahtoa, kunnissa ja maakunnissa siitä päättävät luottamushenkilöt. 

 

Kuntaliitto on mukana 100 tasa-arvotekoa –kampanjassa osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaa. Tasa-arvoteolla tarkoitetaan konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvotekoja voivat tehdä yritykset, kunnat, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt. Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE koordinoivat hanketta.

 

  • Esimerkiksi Helsingin kaupungissa jokainen virasto on mukana tasa-arvon toteuttamisessa. Oulun kaupunki osallistuu 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen tekemällä asukkailleen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn Oulun kaupungin palveluista. Oulun yliopisto selvittää lukion ainevalintoja. Yle lisää tasa-arvoa urheilujournalismissaan. Ulkoministeriössä ministerit Timo Soini ja Kai Mykkänen osallistuvat kampanjaan, samoin valtiosihteeri, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja apulaisosastopäälliköt. On tärkeää tuoda esiin tasa-arvon merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksessä viimeisen 100 vuoden aikana, nyt ja tulevaisuudessa, sanoo erityisasiantuntija Sinikka Mikola Kuntaliitosta. 

 

Euroopan kuntajärjestöjen kattojärjestön CEMR:n (Council of European Municipalities and Regions) laatiman Eurooppalaisen naisten ja miesten tasa-arvon paikallishallinnon peruskirjan avulla kunnat voivat lisätä sitoutumistaan sukupuolten tasa-arvon edistämiseen käytännössä suomalaisen lainsäädännön mukaisesti. Tähän mennessä vain 16 kuntaa ja kaksi maakunnan liittoa on hyväksynyt peruskirjan. Euroopassa peruskirjan allekirjoittaneita kuntia ja alueita on 1 625, Ruotsissa 102 kuntaa ja 18 maakäräjää. 

 

Lisää 100 tasa-arvotekoa kampanjasta: http://www.tasaarvo100.fi/​ 

#tasaarvo10
#suomi100 
#suomi100uusimaa

Tags