Maakunnat valmistelevat asukkaiden osallistumista

Useimmat maakunnat ovat jo valmistelemassa asukkaiden osallistumista tulevaan toimintaansa. Kuntaliiton käynnistämän ”Asukkaat maakuntauudistuksen keskiöön” -projektin alkukartoituksessa kaksi kolmesta maakunnasta ilmoitti ottavansa asukkaiden osallistumisen mukaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. 

​Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun on perustettu erillisiä osallisuustyöryhmiä useassa maakunnassa. Tähän asti maakunnalliset asukkaiden osallistumisen välineet ovat olleet vain vähän käytössä - enimmäkseen osallistuminen on kanavoitunut kuntien kautta. Maakunnallisesti on kuitenkin jo järjestetty asukastilaisuuksia, järjestöjen ja asukasraatien kuulemisia, käyttäjälähtöistä palvelujen kehittämistä, sosiaalisen median käyttöä jne.

Sidosryhmät ja kumppanit mukana

Muutokseen liittyvät kyselyt, foorumit ja työryhmät ovat yleisesti käytössä sekä henkilöstön että asukkaiden asiantuntemuksen kanavoimiseksi valmisteluun. Keskeisiä sidosryhmiä on kuultu erikseen, ja myös erityisryhmiä on kutsuttu mukaan palvelujen suunnitteluun.

Asukas- ja henkilöstöviestinnässä hyödynnetään vahvasti nykyisiä toimintatapoja ja välineitä. Kunnat ja kuntayhtymät ovat keskeisesti mukana muutosviestinnässä. Monia kumppaneita on nivottu mukaan vuorovaikutukseen: asukasyhdistykset, yrittäjät, seurakunnat, oppilaitokset, media.

Maakuntavaalit tärkeä vaihe

Tulevien maakuntien väliaikaishallinto aloittaa toimintansa kesällä, ja pysyvä maakuntahallinto lakiesityksen mukaan 1.1.2019. Ensimmäiset suunnitellut maakuntavaalit tammikuussa 2018 on keskeinen asukkaiden osallistumisen tapahtuma, johon väliaikaishallinto ja muut maakunnalliset toimijat valmistautuvat.

”Asukkaat maakuntauudistuksen keskiöön” projekti on osa Kuntaliiton muutostukea sote- ja maakuntauudistukseen. Projekti kerää tietoa, levittää hyviä käytäntöjä ja kehittää yhdessä maakuntien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, 050 301 9068 
Erityisasiantuntija Jari Seppälä, 050 66 743 

Tags