Henkilötietojen käsittely tietosuojalain viivästyessä

Tietosuoja-asetusta sovelletaan kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn 25.5.2018 alkaen.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tietosuojalaiksi. Tietosuojalailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalain voimaantullessa nykyinen henkilötietolaki on tarkoitus kumota.

Tietosuojalain oli määrä tulla voimaan samaan aikaan, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa. Lakia ei kuitenkaan ehditä hyväksyä eduskunnassa 25.5.2018 mennessä. Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu.

Tietosuojalain puuttuessa henkilötietolaki on edelleen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siltä osin kuin henkilötietolaki ja muu kansallinen lainsäädäntö ovat ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa, niitä ei tule soveltaa. Asetuksen kanssa sopusoinnissa olevaa kansallista lainsäädäntöä saa soveltaa. Tietosuoja-asetus on siis kansallisen lainsäädännön yläpuolella.

Lisätietoa asiasta sekä esimerkkejä kansallisen lainsäädännön ja tietosuoja-asetuksen välisistä ristiriidoista on annettu oheisessa diaesityksessä.

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Saija Haapalehto

Etunimi
Saija
Sukunimi
Haapalehto
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2308
Kännykkä
+358 50 567 0862
Vastuualueet
  • kuntalaki
  • kunnallinen päätöksenteko
  • muutoksenhakuprosessi
  • julkisuuslainsäädäntö
  • tietosuojan erityiskysymykset
  • harmaa talous ja korruption vastainen toiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet