Maakunnallistuva lastensuojelu 3. osaraportti

Tietoja lastensuojelun järjestämisestä, asiakkuuksista, laitos- ja perhehoidon kustannuksista ja lastensuojelun valmistelutilanteesta maakunnittain

Suomen Kuntaliiton keväällä julkistettuun lastensuojelun kuntakyselyyn liittyen on valmistunut kolmas maakunnittaisia tarkasteluja sisältävä raportti. 

Materiaali on suunnattu maakuntien sote-valmistelun tueksi rakennettaessa maakunnallisia palvelujärjestelmiä sote-uudistuksessa.

17 kunnan lastensuojelupalvelut tuotti yksityinen palveluntuottaja

Vuonna 2017 lastensuojelupalvelujen järjestämisestä Manner-Suomessa vastasi 180 järjestäjää, joista kuntia oli 139, kuntayhtymiä 22, vastuukuntamallin mukaisia yt-alueita 19. Yli puolet lastensuojelun järjestäjätahoista on väestöpohjaltaan alle 10 000 asukkaan kuntia.

Lastensuojelupalvelujen järjestäjätahoista kolmen yt-alueen, yhden kuntayhtymän ja seitsemän kunnan lastensuojelupalvelujen tuottamisesta vastasi yksityinen palveluntuottaja. Tämä tuottamistapa koski yhteensä 17 kuntaa, joiden väestömäärä oli 95 743 as. (1,7 % koko maan väestöstä). Palvelujen tuottajana toimii Pihlajalinna, Attendo, Terveystalo, Coronaria tai Mehiläinen.

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon palvelujen ja muiden lasten ja perheiden avopalvelujen ostot yksityisiltä palveluntuottajilta ovat merkittävästi kasvaneet kahden viime vuosikymmenen aikana

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon sekä muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset olivat vuonna 2016 1,189 mrd euroa. Tämä on 6,6 % sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksista. Vuonna 1997 em. palvelujen ostot yksityisiltä olivat 75 milj. euroa ja vuonna 2016  ne olivat 543 milj. euroa. Kasvua on tapahtunut keskimäärin 11,0 % vuodessa ajalla 1997-2016.

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat korkeimmat Päijät-Hämeessä (159 euroa) ja matalimmat Keski-Pohjanmaalla (62 euroa). Keskimäärin kustannukset olivat Manner-Suomessa 124 euroa/as.

Lasten kiireelliset sijoitukset olivat nousussa kahdeksassa maakunnassa

Vuonna 2017 lapsia sijoitettiin kiireellisesti 15 % enemmän kuin vuonna 2016. Nousua tapahtui Kainuussa, Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa. Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä kiireellisten määrä väheni. Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla kiireellisten sijoitusten määrä pysytteli edellisen vuoden tapaan selvästi muuta maata matalammalla tasolla.

Sijoitusmuodoittain tarkasteltuna laitospainotteisimpia maakuntia olivat Etelä-Pohjanmaa (35 %) ja  Varsinais-Suomi (35 %). Koko maassa laitoksiin sijoitettujen lasten osuus oli 26 %.

Maakunnallinen lastensuojelupalvelujen kehittäminen tapahtuu lähes kaikissa maakunnissa LAPE-muutosohjelman ja maakunnallisen sote-valmistelun yhteistyönä

Lastensuojelunpalveluja kehitetään aktiivisesti LAPE-muutosohjelman hankkeissa. Systeemisen tiimityön käyttöönottaminen, erilaiset palvelujen mallinnukset, yhteistyörakenteiden kehittäminen, valvontaan ja asiakkaiden osallisuuteen liittyvät kehittämistoimet ovat keskeisiä kehittämiskohteita maakunnissa.

Kaikki Suomen Kuntaliiton lastensuojelun kuntakyselyihin liittyvät aineistot löytyvät nettisivulta.

Tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu