Neljä viidestä Pohjoismaisesta julkisen sektorin työpaikasta on innovatiivinen - Suomen kunnat kärjessä

innovaatio

Suomalaiset kunnat ovat innovatiivisuudellaan pohjoismaisen vertailun kärkeä. Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnista 95 prosenttia on ottanut vähintään yhden innovaation käyttöön viimeisen kahden vuoden aikana. Muissa Pohjoismaissa neljä viidestä julkisen sektorin työpaikasta on kahden vuoden sisällä ottanut käyttöön vähintään yhden innovaation.

Tiedot käyvät ilmi pohjoismaisesta julkisen sektorin innovaatioita tarkastelevasta vertailututkimuksesta, jonka osana Kuntaliitto toteutti Innovaatiobarometri 2018 -kyselyn suomalaisille kunnille. Muiden Pohjoismaiden kyselytutkimuksissa olivat mukana kuntien lisäksi myös muut julkiset organisaatiot ja työpaikat.

-Innovaatiot syntyvät usein yhteistyössä asukkaiden ja henkilöstön kanssa, ja niiden voidaan katsoa parantavan kuntien tehokkuutta, lisäävän palvelujen laatua, henkilöstön työtyytyväisyyttä ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Innovaatiotoiminnan tulisikin olla pysyvä osa kuntien kehittämistoimintaa, sanoo innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen.

Tutkimuksessa innovaatiolla tarkoitetaan organisaatiossa uutta tai merkittävästi muuttunutta toimintatapaa, palvelua, tuotetta tai viestintätapaa. Innovaation katsotaan olevan uusi, kun sitä käytetään organisaatiossa ensimmäistä kertaa.

Ideat innovaatioihin saadaan useimmiten muilta

Vertailututkimus osoittaa, että kaikissa Pohjoismaissa vähintään kaksi kolmasosaa julkisista innovaatioista on syntynyt muiden tahojen ideoiden pohjalta tai ratkaisuja kopioimalla.

Suomalaisten kuntien innovaatioista yli puolet on sovelluksia muiden kuntien ideoista. Kopioita toisten ratkaisuista on 15 prosenttia ja kokonaan uusia ideoita 17 prosenttia.

Innovaatiot syntyvät yhteistyössä - omat työntekijät edistävät ja levittävät innovaatioita

Vertailututkimuksen mukaan kaikille pohjoismaisille julkisille organisaatioille on tyypillistä, että innovaatiot kehitellään yhteistyössä esimerkiksi toisen kunnan, yrityksen, järjestön tai jonkin tutkimustahon kanssa. Kaikkiaan neljä viidestä julkisen sektorin innovaatiosta on syntynyt yhteistyössä yhden tai useamman ulkoisen yhteistyökumppanin kanssa.

Suomalaisissa kunnissa yleisintä on innovaatioyhteistyö asukkaiden, yritysten ja muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.

Pohjoismaissa innovaatioita ovat edistäneet eniten työntekijät. Suomen lisäksi Norjassa ja Tanskassa vähintään 80 prosenttia kyselyihin vastanneista on nostanut työntekijöiden osallistumisen eniten innovaatioita edistäväksi tekijäksi.

-Tutkimuksen mukaan innovaatiot leviävät parhaiten henkilökohtaisten verkostojen ja kuntien omien työntekijöiden välityksellä. Voimme edistää innovaatioiden leviämistä tekemällä enemmän yhteistyötä ja jakamalla hyviä käytäntöjä, toteaa Tuula Jäppinen.

Tutustu pohjoismaiseen vertailututkimukseen.

 

Lisätietoja:

Tuula Jäppinen, innovaatioasiantuntija, p. 050 520 0385

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634