Kauppapalvelun järjestäminen koronaepidemian aikana

Kunnista on tullut kysymyksiä kauppapalvelun järjestämiseen liittyen. Olemme koonneet ohjeistusta, jota päivitetään tarvittaessa.

Kuntalaisten informointi kauppapalvelusta koronavirusepidemian aikana

Kauppa-asioiden hoitamiseen liittyvät tiedot ja vaihtoehdot olisi hyvä olla selkeästi koottuna kunnan kotisivuille. 

Perusperiaatteen selkeä viestiminen

  • jos henkilö on terve eikä karanteenissa, välttämättömät kauppa-asiat hoidetaan itse riittävää fyysistä etäisyyttä ja hygieenisyyttä noudattaen.

Mikäli henkilö on 70 vuotta täyttänyt tai riskiryhmäläinen

  • sähköiset ja puhelimiset toimivat kauppapalvelut,
  • omaisten, läheisten, naapureiden tai muu kunnan alueella organisoitu apu riittävää fyysistä etäisyyttä ja hygieenisyyttä noudattaen,
  • kauppa-asioiden hoitamista itse on vältettävä, mutta pakollisissa tilanteissa riittävää fyysistä etäisyyttä ja hygieenisyyttä noudattaen,
  • kääntyminen kunnan tai kuntayhtymän puoleen.

Mikäli henkilö on sairas tai karanteenissa

  • sähköiset ja puhelimitse toimivat kauppapalvelut,
  • omaisten, läheisten, naapureiden tai muu kunnan alueella organisoitu apu riittävää fyysistä etäisyyttä ja hygieenisyyttä noudattaen,
  • kääntyminen kunnan tai kuntayhtymän puoleen.

Yhteydenottokanava

Tavoitteena on hyvin koordinoitu yhden yhteydenoton kanava (mm. chat, puhelin).

Jos sekä kuntayhtymä sote-palvelujen järjestäjänä että kunta järjestää kauppapalvelua, tulee huolehtia kuntalaisille päin selkeästi informoidusta yhteydenotto-osoitteesta ja -kanavasta. Kunta ja kuntayhtymä sopivat keskenään, miten asiasta tiedotetaan.

Palvelun järjestäminen

Kauppapalvelu voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisena kotipalveluun/kotihoitoon kuuluvana asiointipalveluna, jolloin sen järjestämisvastuu on sote-palvelut itse järjestävällä kunnalla tai sote-kuntayhtymällä.

Kunta voi järjestää kauppapalvelun myös yleisen toimialan perusteella.

Palveluun liittyvä palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko:

  • mikäli kauppapalvelu järjestetään sosiaalipalveluna, voidaan toimia kevyellä menettelyllä palvelutarpeen arvioinnin osalta (Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta §2), mutta koska asetus ei vapauta asiakaspäätöksen tekemisestä, palvelusta on tehtävä oikaisuvaatimuskelpoinen päätös.
  • mikäli kauppapalvelu järjestetään muutoin, kunta voi päättää palvelun järjestämisen perusteet eikä asiakaskohtaista päätöksentekoa tarvita.

Palvelun maksullisuus

Mikäli kauppapalvelu järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella kotipalveluun sisältyvänä asiointipalveluna (Soshl 19§) ja kunnalla tai kuntayhtymällä on palveluun asiakasmaksu, kunta tai kuntayhtymä voi tehdä esim. määräaikaisen päätöksen siitä, että tietyllä aikavälillä (esim. 1.3.-30.6.2020) tästä palvelusta ei peritä asiakasmaksua. Näin turvataan ennen koronaepidemiaa kauppapalvelua saaneiden asiakasmaksua maksaneiden ja uusien epidemian vuoksi kauppapalvelua saavien yhdenvertaisuus asiakasmaksujen suhteen.

Mikäli kauppa-asiointia tai ruoka-apua järjestää kunta yleisen toimialan perusteella, kunta päättää palvelun maksuista. Mikäli kauppapalvelu järjestetään maksuttomana, kannattaa huolehtia kuntalaisten informoinnista palvelun maksuttomuudesta. Tällä ehkäistään kuntalaisten epäselvyyttä asiassa, jossa kunta hoitaa kauppapalvelun maksutta ja kuntayhtymän palvelusta on maksettu asiakasmaksua.

Muuta huomioitavaa

On tärkeää huolehtia, että mahdollinen sote-palveluja järjestävä kuntayhtymä ja kunta sopivat keskenään selkeästi tiedottamisesta ja toimintamalleista, jotta kauppapalvelu toteutuu kuntalaisille hyvin koordinoituna, ja kuntalaiset tietävät, mihin ottavat yhteyttä missäkin tilanteessa.

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista