Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmä aiheuttaa ongelmia jätealalla

kierrätys

Kuntaliiton ja Ylen tekemässä kyselyssä viranomaiset nostavat esiin kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmän ja kaksoisjärjestelmän aiheuttamat haasteet viranomaistyölle ja jätehuollon kehittämiselle.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen koetaan toimivan paikoitellen puutteellisesti, mikä vaikeuttaa monin osin kunnan jätehuollon järjestämistä ja asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan. 

Jatkuva kuljetusasioiden ja niitä koskevien valitusasioiden käsittely vie huomattavasti resursseja, jotka pitäisi pystyä käyttämään jätehuollon kehittämiseen.

Yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa toimii vaihtelevasti

Kunnan järjestämän kuljetuksen alueilla yhteistyö jätteenkuljetusyritysten kanssa toimii pääsääntöisesti hyvin. Kunnat laativat jätelaitosten kanssa urakkasopimukset, joihin on kirjattu selkeästi urakoitsijan velvoitteet, työn yksityiskohdat sekä yhteistyön periaatteet ja määritelmät.

Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmäalueilla yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa sen sijaan toimii vaihtelevasti.

- Paikoin ei ole havaittu ongelmia ja suhteet kuljettajiin ovat hyvät. Paikoin yhteistyössä on enemmän haasteita ja samallakin alueella yhteistyö toisten kuljetusyritysten kanssa toimii hyvin ja toisten kanssa huonosti, kertoo kuntatekniikan erityisasiantuntija Tuulia Innala.

Kyselyn mukaan jätehuollon viranomaistyön merkittävin ongelma on, että viranomainen ei saa kaikilta kuljettajilta kuljetustietoja kuljetusrekisteriin merkittäväksi siten kuin säädöksissä on määrätty tai tiedot saadaan vasta pitkällä viiveellä ja puutteellisina.

- Ajantasaisten kuljetusrekisteritietojen puute aiheuttaa huomattavan määrän turhaa työtä ja vaikeuttaa olennaisesti jätehuollon toimivuuden seurantaa ja myös lain ja määräysten noudattamisen valvontaa.

Viranomaiset kokevat, että lainvastainen toiminta ei johda riittäviin sanktioihin ja siksi sitä on helppo jatkaa. Osa viranomaisista saa tiedot toistuvasti vuosittain vasta valvontaviranomaisen puututtua asiaan.

Viranomaiset toivovat yhteistyötä

Kyselyn perusteella käytössä oleva kuljetusjärjestelmä vaikuttaa myös siihen, minkälaisia asioita pidetään jätehuollossa ongelmallisina.  

Kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmäalueilla haasteeksi nostettiin pääasiassa kuljetusjärjestelmä ja sen oheisvaikutukset. Kunnan järjestämän kuljetuksen alueilla viranomaiset taas pohtivat, kuinka saada kuntalaiset lajittelemaan ja kuinka kehittää palveluja pitkien etäisyyksien alueilla.

Viranomaiset toivovat jätehuollon toimijoiden yhteistyön kehittämistä.

- Jätelain muutokseen kohdistuu suuria toiveita muun muassa siitä, että kuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen vihdoinkin lopettaisi jätteenkuljetusjärjestelmien valintaan kohdistuvan oikeuskäsittelyjen oravanpyörän ja mahdollistaisi aidon kehittämisen ilmapiirin, Innala sanoo.

Kyselyyn vastasi yhteensä 19 yhteistä jätehuollon viranomaistahoa, kattaen 170 kuntaa ja noin 2,5 miljoonaa asukasta.

Lisätiedot:

Tuulia Innala, erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen, p. 040 572 2120, tuulia.innala(a)kuntaliitto.fi

Tagit