Suuret kaupungit huolissaan sote-uudistuksen vaikutuksista kaupunkien investointikykyyn ja rahoitusasemaan

Kuntaliitto käsitteli 18.8. suurten kaupunkien verkoston ja 14.8 sekä 24.8. kaupunkien asiantuntijaryhmän kanssa hallituksen sote-lakiluonnoksia. Verkoston käsittelyssä huomio kiinnittyi erityisesti rahoituskysymyksiin sekä alueiden ja kuntien erilaisuuden huomiointiin.

Suuri osa kaupungeista suhtautuu edelleen kriittisesti sote-maakuntien ja siten uuden hallinnon tason perustamiseen ja kunnalle jäävään vähäiseen rooliin. Uudistuksessa ei myöskään oteta huomioon kuntien ja alueiden erilaisuutta, eikä kaupunkien erityisiä olosuhteita ja palvelutarpeita.

Lakiluonnoksissa kaupungit arvostelevat erityisesti valittua rahoitusmallia ja sen vaikutuksia kaupunkien investointikykyyn ja tulopohjaan. Toteutuessaan uudistus heikentäisi kaupunkien rahoitusasemaa, verotulokertymän kasvua ja sitä kautta myös investointikykyä. Kaupungeissa kannetaan huolta myös siitä, miten uudistus vaikuttaa kaupunkien mahdollisuuksiin vastata kaupungistumiskehityksen mukanaan tuomiin väestönkasvun ja maahanmuuton haasteisiin, elinvoiman edistämiseen sekä eriytymiskehitykseen.

Tapaamisissa kriittisiä huomioita esitettiin siitä, etteivät kaupungit ole olleet mukana uudistuksen valmistelussa. Myös toimeenpanon aikataulut vaikuttavat liian kireältä, eikä koronatilanteen vaikutuksia uudistuksen rahoitusratkaisussa tai aikataulussa ole huomioitu. Lisäksi puheenvuoroissa nousi esiin lakiesityksen maakuntien omaa palvelutuotantoa koskevat vaatimukset, joiden nähtiin tarpeettomasti rajoittavan yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä

Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työryhmän muodostavat 23 suurimman kaupungin ja maakuntakeskusten kaupunginjohtajat. Kaupunkien asiantuntijaryhmä valmistelee asioita kaupunkipoliittiselle työryhmälle.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista