Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista ja niihin liittyvistä kuntien tehtävistä käynnistyy

Mitkä ovat sote-palveluiden ja kuntien tehtävien väliset integraatiotarpeet? Entä mikä on niiden painoarvo suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon sisäiseen sekä niiden väliseen integraation tarpeeseen? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan Kuntaliiton selvityksessä, joka keskittyy vahvasti ennaltaehkäisyn näkökulmaan ja kuntien rooliin.

Selvitystyön tarpeen taustalla on kuntien, erityisesti suurten kaupunkien, kritiikki aiempaa sote-uudistuksen valmistelua kohtaan, jonka mukaan sote-palveluiden ja niihin läheisesti liittyvien kuntien muiden tehtävien välisiä yhteyksiä ei ole otettu riittävän varhaisessa vaiheessa eikä riittävällä tavalla huomioon.

Tehtäväkohtaista integraatiotarpeiden selvitystä, joka ottaisi riittävällä tavalla huomioon sote-palveluiden ja niihin läheisesti liittyvien kuntien muiden tehtävien yhteydet sekä kuntien ja alueiden erilaisuuden, ei ole kansallisen tason sote-rakenneuudistusten valmistelussa toistaiseksi tehty.

Ennaltaehkäisevä toiminta ja matalan kynnyksen palveluiden liittyminen kuntien tehtäviin jäänyt vähäiselle huomiolle

Toistaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa horisontaalinen integraatio muihin kuntapalveluihin ja laajemmin kunnan muuhun toimintaan on jäänyt liian pieneen rooliin. Valmistelussa ovat korostuneet jo olemassa olevien asiakkaiden, erityisesti paljon palveluja käyttävien asiakkaiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet sekä paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen hallinnollinen integrointi.

Alueilla ja kunnilla on erilaisia valmiuksia sote-palveluiden toteuttamisessa. Alueilla ja kunnilla, erityisesti suurilla kaupungeilla on myös omia muista alueista poikkeavia haasteita nykyisten sote-palveluiden hoidettavana. Tutkimus tuottaa tietoa työnjaon ja yhteistyön järjestämiseen eri tasojen välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan mm., onko perusteita jättää kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yleiseen tehtävään tai kuntien muihin peruspalveluihin läheisesti liittyviä yksittäisiä sote-palveluita uudistuksessa kuntien järjestämisvastuulle. Kysymysten arviointi edellyttää yksityiskohtaisempaa ymmärrystä sote-palveluiden ja niihin läheisesti liittyvien tehtävien integraatiotarpeista erilaisissa kunnissa ja erilaisilla alueilla.

Selvityksen toteuttajana toimii Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu ja siihen osallistuu useita kuntia ja sote-organisaatioita eri alueilta. Tutkimuksen ohjausryhmän puheenjohtaja on Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio. Ohjausryhmän tasolla yhteistyöhön osallistuvat myös SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n edustajat.

Tutkimuksen loppuraportti ja johtopäätökset julkaistaan marraskuussa 2020 ja väliraportti kesäkuussa.

Lisätietoja antavat:

Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, tutkimuksen projektipäällikkö, puh. 0505570578, kauko.aronen (at) kuntaliitto.fi ja

Professori Jan-Erik Johanson, tutkimuksen tieteellinen johtaja, puh. 0503185960, jan-erik.johanson (at) tuni.fi

 

Tagit