Kolme keinoa edistää kestävää kehitystä kunnissa

kuvituskuva

Kunnat ja Kuntaliitto miettivät yhdessä, miten kunnat voivat ottaa kestävän kehityksen toimintansa keskiöön. Nyt esittelyssä kolme ratkaisua, joilla voidaan edistää kestävää kehitystä. Nämä keksinnöt ovat jo monilla käytössä!

Nuorten politiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulussa rohkaistaan nuoria tuomaan yhteiskunnan epäkohtia esille ja etsimään niihin ratkaisuja.

Politiikkakoulussa tutustutaan demokraattiseen päätöksentekoon ja siihen, miten päätöksiin voi vaikuttaa. Tavoitteena on tuoda päättäjät lähelle nuoria, jotta kynnys yhteistyöhön sekä päätöksien tekemiseen madaltuisi. Politiikkakoulu on ollut käytössä esimerkiksi Oulussa.

Lue lisää

Ilmastobudjetointi

Ilmastobudjetointi noudattaa kuntien tavanomaisen budjetoinnin periaatteita.

Esimerkiksi Oslossa, Tampereella ja Växjössä käytössä ollut malli asettaa konkreettiset päästötavoiterajat kunnan vuosittaisille hiilidioksidipäästöille toimialakohtaisesti.

Lue lisää

Kävelevät kaupunkilabrat nuorille

Nuorten osallistaminen kaavoitukseen ja kaupunki-suunnitteluun luo osallisuutta ja opettaa yhteiskunnallisia taitoja.

Kangasalan, Espoon ja Tampereen kaupungeissa nuoret pääsivät antamaan mielipiteensä reittien ja julkisten paikkojen käveltävyydestä. Labroissa kaupunkisuunnitteluun löydetään uusia parannus-ehdotuksia, ja nuoret oppivat
sekä kaupunkisuunnittelua, että osallisuuden perustaitoja.

Lue lisää

Kuvituskuva

Kestävä kehitys kunnissa - lähtölaskenta uhkakuvasta unelmaan

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa.

lateral-image-left