Kiinteistöverouudistus etenee

Lausuntokierros kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksesta on käynnistynyt. Lausuntoja voi toimittaa 20.5.2022 saakka.

Lakimuutoksella tullee olemaan vaikutusta kaikkien kuntien kiinteistöjen arvoihin ja kiinteistöveropohjiin. Kunnat saavat vuosittain kiinteistöverotuloja noin kaksi miljardia euroa, jolla rahoitetaan noin neljä prosenttia kuntien kokonaismenoista.

Hallituksen esityksen mukaisesti uudistettaisiin niin maapohjan arvostamisessa käytettävät hinta-alueet ja niiden ylläpitojärjestelmä kuin rakennusten arvostaminen alueellisia uudisrakentamiskustannuksia vastaaviksi. Myös ikäalennuksen määräytyminen esitetään muutettavaksi.

Jotta uudistuksella ei olisi merkittävää vaikutusta yksittäisen kunnan kiinteistöverontulojen kokonaismäärään, uudistuksen yhteydessä säädettäisiin uudelleen kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälit. Keskimääräisesti nykyisen verotulotason säilyttäminen tarkoittaisi veroprosenttien alentamista.

Uudistuksen tavoitteena on luoda uusi arvostamismenettely vuoden 2024 kiinteistöverotusta varten. Kun uusia arvostamisperusteita sovelletaan ensimmäistä kertaa kiinteistöveroprosenteista päätettäessä, kunnat tarvitsevat tiedon uuden arvostamisjärjestelmän mukaisista verotusarvoista alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen osalta. Teemme kuntien käyttöön työkalun näiden tietojen yhdistelyä ja soveltamista varten. Laskuri tulee kuntien käyttöön vuoden 2023 aikana ja on hyödynnettävissä vuoden 2024 talousarviovalmistelun tukena.

Lisätietoja valtiovarainministeriön tiedotteessa ja hankesivulla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!