Sodan kuntavaikutukset tunteikkaassa keskustelussa Kunta- ja aluehallintokongressissa

Edustaja Jani Kokko kongressin täysistunnossa.

Kuvan lähde: Euroopan neuvosto

Sota Ukrainassa viritti kuntapäättäjien keskuuteen tunnepitoista keskustelua Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin täysistunnossa Strasbourgissa 21.–24.3.2022. Ääneen pääsivät Ukrainan aluekehitysministeri Oleksey Chernyshov sekä Kiovan pormestari Vitali Klitscho, jotka pitivät vaikuttavat puheenvuorot Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta. Ministeri Chernyshov nosti esiin tarpeen lisätä painostusta Venäjän suuntaan sekä painotti eurooppalaisten kuntien välisen yhteistyön vahvistamista ukrainalaisten kuntien kanssa kriisitilanteessa.

Kuntien edustajat ympäri Euroopan kertoivat istunnossa tarjoavansa aktiivisesti humanitääristä apua Ukrainalle. Kunnat ovat lähettäneet niin taloudellisesta kuin materiaalista apua, ja pakolaisten saapumiseen ja heidän auttamiseensa on myös varauduttu paikallisesti. Osa kuntapäättäjistä mainitsi tarjoavansa majoitusta myös omista kodeistaan sotaa pakeneville ukrainalaisille.

Venäjä erotettiin Euroopan neuvostosta ministerikokouksen yksimielisellä päätöksellä 16.3.2022, eli se ei ole enää myöskään kunta- ja aluehallintokongressin jäsen.

Ukrainalaisten edustajien omat kokemukset esillä

Tapahtumat Ukrainassa olivat kongressin istunnossa esillä Ukrainan edustajien omakohtaisten esimerkkien kautta.

- Ukrainalaiset kertoivat hyvin koskettavia tarinoita ihmisten kohtaloista ja rakkaan kotimaan tuhoamisesta. Eräällä kokoukseen osallistuvalla naisella oli lapset mukana ja hän kertoi, että sota on vienyt lapsilta turvallisuudentunteen, ja heidän ensimmäinen kysymyksensä Strasbourgiin saavuttaessa oli: ”missä täällä on pommisuoja”. Euroopan neuvostossa on onneksi yhtenäinen näkemys, että ukrainalaisia tulee nyt auttaa monin eri keinoin, Suomen valtuuskunnan uusi jäsen Ulla Santti (vihr.) toteaa.

Kunta- ja aluehallintokongressi vaatii sodan välitöntä lopettamista sekä humanitaaristen käytävien muodostamista siviilien pelastamiseksi Ukrainasta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan rikkoo ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta sekä demokratian toteutumista, jotka ovat kaikki Euroopan neuvoston perusperiaatteita.

Suomen valtuuskunta yhdessä kunta- ja aluehallintokongressin tavoin tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen ja osoittaa tukensa ja solidaarisuutensa Ukrainalle.

- Kongressin sekä koko sivistyneen maailman solidaarisuuden tulee olla nyt ukrainalaisten tukena. Euroopan kuntien, kaupunkien sekä alueiden tulee jatkaa ukrainalaisten tukemista humanitäärisen katastrofin lieventämiseksi, kongressin jäsen Jani Kokko (sdp) kommentoi.

Kunta- ja aluehallintokongressin hyväksymä deklaraatio Ukrainan tilanteesta Euroopan neuvoston sivuilla

Saksan lähidemokratiassa raportoitu korjattavaa

Täysistunnon agendalla oli Ukrainan tilanteen lisäksi esillä monitorointikomitean varapuheenjohtajana toimivan Jani Kokon raportti Saksan lähidemokratian tilasta. Raportti hyväksyttiin täysistunnossa yksimielisesti.

- Raporttimme huomiot Saksan alue- ja paikallishallinnon tilasta ovat varsin positiivisia, mutta silti korjattavaa löytyy. Erityisen ongelmallista on, ettei Saksa ole ratifioinut lisäpöytäkirjaa, joka vahvistaisi kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä tiedonsaantioikeuksia. Käymme parasta aikaa keskustelua Saksan delegaation ja viranomaisten kanssa tilanteen korjaamiseksi, Jani Kokko päättää.

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Kuntien ääni pääsee esille kansainvälisessä keskustelussa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin kautta.

Euroopan neuvosto on Euroopan johtava ihmisoikeusjärjestö. Sen tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja moniarvoista demokratiaa. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin päätavoitteena on vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto edistää maanosan poliittista vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.