Kuntaliitto esittää ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksen uudistamista kokeilujen avulla

Kuntaliitto ja kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät esittävät, että ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksen uudistaminen käynnistetään kokeilujen kautta. Kuntaliitto on antanut tästä aloitteen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kokeilujen tavoitteena on mahdollistavan ja tavoitteiden kautta ohjaavan lainsäädännön edistäminen. Kokeilusta saadut kokemukset ja tulokset olisivat pohja toiminnan ohjauksen pysyvämmän lainsäädännön uudistamiselle.

— Kokeilusta saatavat kokemukset ja tulokset antaisivat tietopohjaa toiminnan ohjauksen pysyvälle uudistamiselle. Ohjauksen tulisi nojata ennen kaikkea kuntien ja valtion kumppanuuteen, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela. 

Kokeiluesitys vastaa myös hallitusohjelman mukaista normituksen keventämisohjelmaa, jonka osana toteutetaan erilaisia kunta- ja aluekohtaisia kokeiluja, jatkaa Kallio-Savela

Kohti vaikuttavaa ja ketterää toiminnan ohjausjärjestelmää

Ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauskokeilussa nykymuotoisesta jäykästä järjestämislupasäätelystä luovuttaisiin ja siirryttäisiin mahdollistavaan, tavoitteiden ja vaikuttavuuden seurannan kautta ohjaavaan toiminnan ohjausjärjestelmään. Toiminnan ohjausjärjestelmän tulisi olla hallinnollisesti mahdollisimman kevyt. Kokeilussa kehitettäisiin mittareita, jotka kuvaavat tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta, ja jotka voisivat toimia ohjauksen apuvälineenä. 

Ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksen uudistaminen kokeilujen kautta on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan ketterämpi ja paremmin alueellisiin tarpeisiin vastaava ohjausjärjestelmä. 

— Monialaiset koulutuksen järjestäjät ovat kokeilulain kannalla. Vastaamme laajasti alueidemme työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeista ja työllisyyden parantamisesta, sanoo ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu.

— Kokeilu vahvistaisikin koulutuksen järjestäjien kykyä reagoida nopeasti yritysten ja työnantajien muuttuviin tarpeisiin. Nykyinen järjestämislupamenettely on hidas, eikä edistä palvelukykyämme. Toiminnan ohjauskokeilulla kyettäisiin kehittämään myös rahoitusjärjestelmän aiempaa parempaa ennakoitavuutta, Yli-Suomu jatkaa.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen on keskeinen väline työllistymisen ja kotoutumisen edistämisessä

Kunnat onnistuvat paremmin uuden TE-palvelutehtävän hoitamisessa, jos ne voivat hyödyntää myös ammatillisen koulutuksen laajaa tarjontaa. Hallitusohjelman mukaan ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa myös TE2024-uudistuksessa erityisesti osaamisen päivittämisessä. Lisäksi kunnilla on viimekätinen vastuu perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden valvonnasta ja opiskelupaikan osoittamisesta. 

Ammatillisen koulutuksen suuntaaminen työelämän tarpeita vastaavasti tukee koulutuksen suorittaneiden työllistymistä, millä toisaalta varmistetaan osaavan työvoiman saantia samalla kun koulutus on vahva elementti työnhakija-asiakkaiden osaamisen kehittämisessä. Ammatillinen koulutus on yksi ratkaisu työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tukemiseksi silloin, kun osaajia ei Suomesta ole saatavilla. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskeinen tehtävä kuntaekosysteemissä on vahvistaa alueen työllisyyttä ja elinvoimaa sekä huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tukemisesta koulutuksen ja osaamisen kehittämisen keinoin, tiivistää Yli-Suomu.  

Lisätietoja antavat

Kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto puh. 050 437 0045 

Ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, puh. 050 348 6544 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!