Kiinteistötietojärjestelmä uudistuu huolellisella valmistelulla - kuntien aktiivisuus nyt tärkeää

Mitä pitää tietää MaaVasta?

Miesoletettu kävelee talon edessä.

Ympäristöministeriön valmistelussa olevaan Rakennetun ympäristön valtakunnalliseen tietojärjestelmään, Ryhtiin aletaan tänä vuonna koota kuntien ja maakuntien liittojen rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyviä tietoja. Kuntiin on jaettu tietoa ja muutostukea, ja parhaillaan käynnissä oleva kumppanuustestaus tuo toivottavasti vielä kuntien toteutuksia varten lisää valmiuksia. 

Samaan aikaan on myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla, Maanmittauslaitoksessa ollut käynnissä MaaVa - Maanhallintakokonaisuuden uudistamisen valmistelu, joka on kunnissa saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Tässä siis lyhyt katsaus siihen, missä mennään MaaVassa ja miten kunnat voivat siihen osallistua.

Suomessa olisi tulevaisuudessa yksi yhtenäinen ja sujuva tapa ylläpitää kiinteistöjä koskevaa tietoa

Maanmittauslaitos on yhtenäistämässä kiinteistöihin liittyvää tietoa nykyteknologian mukaisesti. Tavoitteena on, että Suomessa olisi tulevaisuudessa yksi yhtenäinen ja sujuva tapa ylläpitää kiinteistöjä koskevaa tietoa. MaaVa on kolmivuotinen valmisteluprojekti (2023-2025), jolla tähän isoon muutokseen valmistaudutaan. MaaVan aikana on tarkoitus tuottaa ylätason käsitys siitä, mitä kokonaisuus tulee pitämään sisällään. Uuden kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus edellyttävät poikkeuksellisen laajaa julkishallinnon yhteistyötä ja asiakastarpeiden ymmärtämistä. Maanhallintaan liittyvä tieto syntyy myös usein eri toimijoiden yhteistyöllä ja tietoa hyödynnetään hyvin laajasti yhteiskunnassa, jolloin se on siirtynyt myös hyvin monen eri toimijan oman järjestelmän käyttöön. Kokonaisuuden on arvioitu olevan toimintakäytössä 2030-luvulla. Nyt käynnissä olevan valmistelun aikana ratkaistavaksi tulee muun muassa se, yhdistetäänkö kirjaamisosa ja kiinteistörekisteri, miten kunnissa ja Maanmittauslaitoksessa tehtävä toimitustuotanto järjestetään, tuleeko järjestelmästä reaaliaikainen ja miten paljon rekisteröintiä voidaan automatisoida.

Suomessa noin 70 kuntaa pitää itse kiinteistörekisteriä ja vastaa toimitustuotannosta. Näiden kuntien ja Kuntaliiton edustajia on mukana MaaVa-työssä ulkoisessa ohjausryhmässä, arkkitehtuuriryhmässä ja sanastotyössä. Luottamuksellinen yhteistyö Maanmittauslaitoksen ja kuntien kanssa on välttämätöntä projektin onnistumiselle. Kuntajäsenien aktiivisuus onkin ollut ihailtavaa tänä aikana, kun kuntien tiedonhallinnassa tapahtuu muutenkin isoja muutoksia.

Kuntien aktiivisuus oli huomattavaa myös viime vuoden aikana toteutetussa MaaVa-työn kyselyssä, jossa nykytilan kartoitusta varten kysyttiin laajasti kuntien toimintatavoista kiinteistötiedon ylläpidossa ja hallinnassa. Viime vuoden aikana käynnistyi kuntien avulla myös sanastotyö, koska yhteisesti ymmärretty käsitteistö on välttämätöntä koko työn kannalta. Uusi järjestelmä tulee vaatimaan myös uutta lainsäädäntöä. Tähän on MaaVa-työssä valmistauduttu tekemällä selvitys kiinteistö- ja kirjaamisosan ylläpitoon liittyvästä nykyisestä lainsäädännöstä. Myös tätä selvitystä kiinteistörekisteriä pitävät kunnat ovat katselmoineet ja tämä työ jatkuu vielä tämän vuoden puolella. Tämän jälkeen voidaankin siirtyä MaaVan viimeiseen vaiheeseen eli tavoitetilan kuvaamiseen.

Nykyinen kiinteistötietojärjestelmä on toimiva, itsenäisten viranomaisten, eli kuntien ja Maanmittauslaitoksen, yhteinen järjestelmä. Teknologian kehittymisen myötä on kuitenkin mahdollista saavuttaa kevyempi, ketterämpi ja luotettavampi järjestelmä. Prosessien toimivuuden varmistamiseksi kuntien kannattaakin nähdä uuteen järjestelmään valmistava työ mahdollisuutena ja siihen uhrattu aika sijoituksena. Tavoitteena tulee olla, että kaikki maahan liittyvät tiedot saadaan toimiviin ja yhteensopiviin järjestelmiin ja kuntien toimitusjärjestelmä integroituu kunnan rakennetun ympäristön tiedonhallintaan. Kuntien osaaminen ja näkemykset ovat tässä vaiheessa tärkeitä, jotta uudistus voidaan toteuttaa jo nyt toimivaa rikkomatta ja kohtuullisin kustannuksin. 

Lisätietoja: Maanhallinnan kokonaisuuden uudistaminen | Maanmittauslaitos

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tiina Hartman
+358 9 771 2176, +358 50 465 6557
Vastuualueet
  • Kuntien maapolitiikkaan ja maaomaisuuden hallintaan sekä kiinteistönmuodostus- ja kiinteistörekisteritehtäviin liittyvä edunvalvonta, palvelu ja kehittäminen.
  • Alan lainsäädäntöön ja ohjauskeinoihin vaikuttaminen ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä kuntien neuvonta sekä hyvien käytäntöjen edistäminen.
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!