EU:n erillisohjelmat

Koulutus, nuoriso, liikunta ja kulttuuri

nuoriso

Koulutuksen, nuorisotoiminnan ja urheilun EU-projekteja rahoittaa uudistunut Erasmus+-ohjelma. Kulttuurialalla puolestaan toimii tuttu Luova Eurooppa-ohjelma.

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Erasmus+ jatkaa yhden ohjelman alla aiempien vuosien ohjelmien toimintaa (mm. Erasmus, Comenius, Leonardo Da Vinci, Elinikäinen oppiminen, Youth in Action). Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen. Urheilun alalla tuetaan mm. dopingin ja syrjinnän vastaisia toimia. Erasmus+ohjelman budjetti vuosille 2014–2020 on 14,7 miljardia euroa.

Ohjelma sisältää kolme avaintointa (Key Actions):

  • Oppimiseen liittyvä liikkuvuus, josta rahoitetaan opiskelijoiden ja nuorten sekä koulutus- ja nuorisoalan henkilökunnan liikkuvuutta.
  • Yhteistyöhankkeet, josta rahoitetaan mm. strategisia kumppanuushankkeita sekä korkeakoulusektorin tietoyhteenliittymiä ja ammatillisen koulutuksen alakohtaisia osaamisyhteenliittymiä.
  • Toimintapolitiikan uudistaminen, josta rahoitetaan mm. nuorten ja päättäjien välistä vuoro-puhelua, viranomaistason yhteistyötä sekä eurooppalaisia verkostoja ja työkaluja (esim. Euro-pass, ECVET).

Lisäksi Erasmus+ tukee urheilu- ja liikunta-alan organisaatioiden eurooppalaista yhteistyötä, urheilualan hyvää hallintotapaa sekä liikunta-alan aloitteita, joilla ehkäistään sopupelejä, dopingia, väkivaltaa, suvaitsemattomuutta ja syrjintää erityisesti ruohonjuuritason toiminnassa.

Ohjelman rahoitusta voivat hakea organisaatiot, esimerkiksi oppilaitokset, järjestöt ja kuntien nuorisotoimet. Nuorisosektorilla hakijana voi toimia myös nuorten ryhmä.

Tuetut hankkeet liittyvät mukana olevien organisaatioiden toimintaan tai kehitysyhteistyöhön ja pohjautuvat niiden kehittämissuunnitelmiin tai strategioihin.

Lisätietoja ohjelmasta, hakuprosesseista ja avautuvista hauista antavat Suomessa Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) yhteyshenkilöt.

Luova Eurooppa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelma tukee audiovisuaalisen alan, kulttuurialan ja luovien alojen eurooppalaista toimintaa ja yhteistyötä. Ohjelman budjetti seitsenvuotiselle ohjelmakaudelle on 1,46 miljardia euroa. Ohjelma koostuu seuraavista alaohjelmista:

Lisäksi ohjelmasta rahoitetaan EU:n kulttuurialan palkintoja, Euroopan kulttuuripääkaupunkeja ja Euroopan kulttuuriperintötunnusta.

Kansallisten Luova Eurooppa -yhteyspisteiden tehtävä on neuvoa hakijoita tuen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa yhteyspisteen tehtäviä hoitavat yhteistyössä CIMO (Kulttuurin alaohjelma) ja Suomen elokuvasäätiö (Median alaohjelma).

Hakukelpoisia osallistujia ovat ohjelmamaiden eli Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden kulttuurialan, luovien alojen ja audiovisuaalisen alan organisaatiot ja yritykset. Käytännössä hakijoina voivat tällöin olla esim. kuntien kulttuuritoimet.

Kulttuurin alaohjelman tukimuodoista kuntatoimijoille soveltuvin on eurooppalaiset yhteistyöhankkeet. Ohjelmasta myönnetään tukea myös eurooppalaisille verkostoille sekä kulttuurifoorumeille. Osallistujia on oltava tietty määrä eri osallistujamaista kunkin haun määritelmien mukaisesti.

Ohjelmaa hallinnoi Brysselissä sijaitseva Koulutuksen, audiovisuaalisen alan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency). Virasto vastaa hakukierrosten järjestämisestä ja tuettavien hankkeiden valinnoista.
 

Lisää aiheesta:

OPH: ERASMUS+ -ohjelma koulutukselle, nuorisotoimelle ja urheilulle

Euroopan komissio: ERASMUS+

OPH: Luova Eurooppa

EACEA: Creative Europe

tags