Digiä kuntatyössä

Case 9: Kustaankartanon seniorikeskuksessa luodaan hyvää arkea teknologian avulla

Helsingin Oulunkylässä kauniissa puistomaisessa ympäristössä sijaitsee Kustaankartanon seniorikeskus. Pitkäaikaisia asiakkaita Kustaankartanossa on yli 300 ja työntekijöitä lähes yhtä paljon. Asiakkaiden keski-ikä on noin 84 vuotta. Keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairautta sairastaa noin 70 prosenttia Kustaankartanon asiakkaista. Asumispalveluiden lisäksi Kustaankartanossa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa sekä päivä- ja palvelukeskustoimintaa.

Kustaankartanon seniorikeskuksen toiminta käynnistyi vuonna 1953. Vuosien saatossa teknologinen kehitys on ollut nopeaa, ja Kustaankartano on ollut yksi suomalaisista edelläkävijöistä digitalisaation hyödyntämisessä hoivatyössä. Erilaisten hankkeiden ja kokeilujen kautta Kustaankartanossa pyritään löytämään ennakkoluulottomasti sellaisia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla työntekijöiden aikaa vapautuu asiakkaiden hoitamiseen ja huolenpitoon. Samalla asiakkaat voivat osallistua erilaisten laitteiden ja sovellusten avulla digitaalisiin elämyksiin ja nauttia niistä toimintakyvystä riippumatta.

Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjassa pääsimme tutustumaan Kustaankartanon seniorikeskuksen pitkäjänteiseen työhön digitalisaation hyödyntämisessä.

Avaa kaikki

” Kustaankartano on ollut pitkällä aikajänteellä hyvin teknologiamyönteinen. Koko ajan etsitään, mietitään ja katsotaan, miten digitaalisia laitteita ja sovelluksia voitaisiin hyödyntää.”

- Tarja Sainio, johtaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-left

Digitalisaation avulla parempaa hoivaa, tuloksellisuutta ja työhyvinvointia

Kustaankartanon seniorikeskuksen lähtökohtana on toimia paikkana, jossa ihmiset haluavat elää, asua, työskennellä ja oppia. Tärkeitä arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja toisten kunnioitus.

Kustaankartanossa innovatiivinen gerontologinen hoitotyö yhdistyy modernin teknologian käyttöön. Toiminnan kehittämisessä käytetään RAI- (terveydentilan ja toimintakyvyn kattavaa arviointia) ja LEAN-ajattelua. Kustaankartanon kokemukset teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksista kiinnostavat sekä Helsingin kaupungin muissa yksiköissä että muissa kuntaorganisaatioissa Suomessa. Myös ulkomailta on virinnyt kiinnostusta Kustaankartanon työtä kohtaan.

Kustaankartanossa ajatellaan, että hyvää arkea voidaan luoda teknologian ja digitalisaation avulla. Tämä tarkoittaa laajasti asiakkaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä sekä työn tuloksellisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Työntekijöitä kannustetaan tuomaan esiin ideoita hoivatyön kehittämiseen sekä uusien digilaitteiden ja -sovellusten kokeilemiseen. Monet hankkeet ja kokeilut ovatkin lähteneet työntekijöiden aloitteesta.

” Kustaankartanossa on poikkeuksellinen henki ja innostus uusia digiratkaisuja kohtaan.”

- Sirpa Impinen, palvelupäällikkö, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-right

Esimerkkejä digitaalisista laitteista ja sovelluksista on Kustaankartanossa lukuisia. Älylattioiden avulla voidaan seurata asiakkaiden liikkumista ja parantaa heidän turvallisuuttaan reagoimalla normaalista poikkeaviin tilanteisiin. Lisäksi älylattiat vapauttavat erityisesti yövuorolaisten työaikaa, kun älylattioiden kautta voidaan nähdä helposti, nukkuvatko vai liikkuvatko asiakkaat, ja millaista apua hoitajalta mahdollisesti tarvitaan.

Älylattioiden lisäksi Kustaankartanossa on ollut muutamia vuosia käytössä älyvalot, jotka lisäävät turvallisuutta, asumisen laatua ja asiakkaiden hyvinvointia kustannustehokkaasti. Älyvalot perustuvat liikkeentunnistukseen ja niitä voidaan säätää asiakkaan, toiminnan ja vuorokausirytmin mukaan. Esimerkiksi aamuisin, iltaisin ja öisin himmeämmät valot auttavat muistisairautta sairastavia erottamaan paremmin päivän ja yön vaihtelun.

Älyvalot tulivat Kustaankartanoon vuosina 2019–2020 toteutetun Kustis goes digi -hankkeen mukana. Hankkeen tavoitteena oli kokeilla ja mahdollistaa muistisairaiden palveluasumista mahdollisimman monimuotoisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Työntekijöille sekä asiakkaille ja heidän läheisilleen tutuksi tulivat muun muassa Freja-suihkurobotti, logistiikkarobotti, läheisten viestintään tarkoitettu Onerva-sovellus sekä asiakkaiden vapaan liikkumisen kokeilu.

Kustis goes digi -hankkeen kokeiluista opittiin uutta hoivatyön arjen näkökulmasta. Esimerkiksi Freja-suihkurobotin käytössä huomattiin, että kyseinen teknologia ei soveltunut riittäväksi avuksi Kustaankartanon vakituisille asiakkaille, mutta kotihoidon käyttöön sitä voitiin suositella.  Vapaan liikkumisen kokeilun hankkeessa ennätettiin koekäyttää automaattista kasvojentunnistusta, mikä sujui hyvin.

Logistiikkarobottikokeilun taustalla oli tarve automatisoida Kustaankartanon seniorikeskuksen huoltokäytävillä tapahtuvat ruokakuljetukset ruokakeskuksen ja osaston välillä. Ideana oli kaiken kaikkiaan saada toimivia ja helposti skaalattavissa olevia ratkaisuja seniorikeskusten ja sairaaloiden sisäisen logistiikan automatisointiin. Polleksi nimettyä robottia ja sen vaikutuksia käyttäjiin ja ruokakuljetusten tehostumiseen testattiin parin viikon ajan.

Kokeilun aikana Kustaankartanossa huomattiin, että Polle osasi itsenäisesti navigoida, väistää esteitä ja pysähtyä tarvittaessa. Polle nopeutti ruokakuljetuksia ja vapautti henkilökuntaa muihin töihin. Kuljetusten hygienia parani myös Pollen käyttöönoton myötä. Robotissa oli selkeä käyttöliittymä, jonka käyttö ei edellyttänyt henkilökunnalta erityisiä taitoja. Henkilökunnan mielenkiinto ja suhtautuminen Polleen sekä pilottiin oli positiivista. Haaste Pollen toiminnalle tuli kuitenkin vastaan Kustaankartanon vanhoista rakennuksista; jos Polle saataisiin Kustaankartanossa jatkossa pysyvään käyttöön, rakennuksissa sijaitsevia korokkeita tulisi muokata niin, että Pollen kulku olisi entistä vaivattomampaa.

Kustaankartanossa seniorikeskuksessa käynnistyi elokuussa 2021 RaiKuSirkku –projekti, joka jatkuu vuoteen 2023 saakka. Lyhenne tulee sanoista RAI asiakkaan kuntoutuksessa, kulttuuritoiminnassa ja mielekkäässä arjessa, Sävelsirkku välineenä. Projektissa pohditaan sitä, miten teknisten sovellusten avulla voidaan lisätä asiakkaiden arkeen mielekästä toimintaa, aktiivisuutta ja osallisuutta.

”Jos Polle-robotti pystyi viemään ruoan perille asti, mikseivät meidän muutkin toimituksemme voisi kulkea jatkossa robotin avulla?”

- Tarja Sainio, johtaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-left

Digitalisaatio hoivatyössä tarjoaa elämyksiä, mutta herättää myös pelkoja

Kustaankartanon seniorikeskuksessa halutaan ylläpitää asiakkaiden toimintakykyä kodinomaisessa ympäristössä. Teknologia nähdään sekä työn helpottajana että elämysten tuottajana asiakkaille. On huomattu, että esimerkiksi käytössä olevien musiikkisovellusten ja virtuaalitodellisuuteen vievien VR-lasien avulla asiakkaat voivat käsitellä omia tunnetilojaan ja eläytyä muistoihin, kun he näkevät tuttuja maisemia ja kuulevat tuttua musiikkia.

Aisteihin keskittyvistä digivälineistä Kustaankartanossa on käytössä muun muassa aistihuone sekä 55-tuumainen Yeti-kosketusnäyttötabletti, joka sisältää erilaisia helppokäyttöisiä pelejä ja toimintoja. Tabletin korkeutta on mahdollista säädellä ja sitä voi käyttää myös pyörätuolin kanssa. Tabletin kovaa panssarilasia vasten voi ottaa esimerkiksi tikanheittokilpailun ja sitä voi hyödyntää erilaisten aistisovellusten käytössä. Matkailun lisäksi aivojumpat ja rentoutuminen musiikin tahdissa ovat suosittuja kosketusnäyttötabletilla tehtäviä aktiviteetteja.

” Älylaitteet mahdollistavat ihmisille toimintaa, kuntoutumista ja elämyksiä toimintakyvystä riippumatta.”

- Anne Nuutinen, toimintaterapeutti, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-right

Kustaankartanossa on kertynyt jo useita vuosia kokemusta erilaisten digitaalisten sovellusten ja teknologian käytöstä. Yksi suurimmista opeista on ollut se, että digitaaliset sovellukset ja laitteet toimivat parhaiten osana keskuksen arkista toimintaa. Asiakkaat eivät käytä digitaalisia sovelluksia yksin, vaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tällöin kokemuksesta tulee yhteinen kahden ihmisen tai vaikkapa isomman ryhmän kesken.

” Digilaitteiden avulla olemme päässeet käymään museoissakin, vaikka poikkeusaikana kulttuuritapahtumat ovat muuten olleet vähissä.”

- Ia Tanskanen, kulttuuriohjaaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-left

Vaikka Kustaankartanoon on pyritty valitsemaan mahdollisimman helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä digitaalisia laitteita ja sovelluksia, on huomattu, että digilaitteisiin tutustuminen ja käytön valmistelu vievät aikaa sekä henkilöstöltä että asiakkailta. Esimerkiksi kosketusnäytön käyttäminen voi olla asiakkaille alkuun vierasta ja uutta. Tämän vuoksi hoitotyössä on hyvä suunnitella ja varata erityinen rauhallinen hetki, jolloin työntekijä ehtii käyttää laitetta asiakkaan kanssa.

Digilaitteet eivät yksiselitteisesti tuota iloa kaikille. Joskus niiden tuomat aistiärsykkeet - erityisesti virtuaalitodellisuudessa - saattavat myös hämmentää muistisairautta sairastavaa ihmistä, kun ajan ja paikan taju hämärtyy. Kustaankartanossa on tunnistettu myös digitalisaatioon liittyviä pelkoja; sekä työntekijöiden että asiakkaiden kohdalla on saattanut viritä ajatus, että digitalisaatio korvaa ihmisen tekemän työn ja robotit alkavat hoitaa inhimillistä vuorovaikutusta kaipaavia.

Vaikka Kustaankartanossa on paljon teknologiaa käytössä, asiakkaiden hyvinvointi pysyy toiminnan keskiössä. Digitaaliset laitteet ja sovellukset ovat työntekijöiden apuna, mutta niitä ei tarvitse käyttää perusteettomasti. On huomattu, että henkilöstön epävarmuutta ja pelkoja laitteiden käyttöä kohtaan voidaan hälventää opastamisella ja yhdessä kokeilemalla.

”Henkilöstön matalan kynnyksen opastamisella pyrimme varmistamaan sen, että laitteet eivät muutu helpotuksesta lisäkuormitukseksi.

- Ia Tanskanen, kulttuuriohjaaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-right

Myös Kustaankartanon asiakkaat murtavat työntekijöiden ennakko-oletuksia ja pelkoja digitaalisten välineiden käyttöä kohtaan. Näin kävi esimerkiksi Kustaankartanon Sara-robotin kohdalla; Sara on metallinen robotin näköinen laite, joka juttelee asiakkaiden kanssa. Työntekijöitä mietitytti aluksi, miten asiakkaat suhtautuvat robottiin. Pian kuitenkin huomattiin, että asiakkaat lähtivät keskustelemaan Sara-robotin kanssa mielellään.

Kustaankartanossa uskalletaan kokeilla ja kehittää yhdessä

Kustaankartanon digikehittämisellä on pitkät perinteet, sillä ensimmäiset kokeilut ja projektit aloitettiin jo 1990-luvulla. Johdon ja henkilöstön innostus ja osaaminen digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttöön helpotti työskentelyn siirtämistä osittain verkkoon myös koronapandemian alkaessa. Teknologiamyönteinen maine on kiirinyt sovellus- ja laitetoimittajille vuosien varrella, ja Kustaankartanoa pyydetään usein mukaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin ja kokeiluihin.

”Myönteisen suhtautumisemme ansiosta olemme päässeet mukaan moniin mielenkiintoisiin, teknologiapainotteisiin yhteistyöprojekteihin.”

- Tarja Sainio, johtaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-left

Hyvä maine ja edelläkävijyys teknologian hyödyntämisessä on mahdollistanut sen, että Kustaankartanon väki on päässyt vaikuttamaan ja kehittämään heille tarjottuja laitteita ja sovelluksia. Yhteistyökumppanit ovat keränneet kustaankartanolaisten palautetta ja kokemuksia ja tehneet niiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan muutoksia tuotteisiin. Näin kävi esimerkiksi aistiseinän käytön aikana, jolloin huomattiin, että osa peleistä oli liian helppoja ja osa liian vaikeita.   

Uusia ideoita digivälineiden käytöstä ja kehittämisestä syntyy paitsi erilaisten yhteistyöprojektien myös yksittäisten työntekijöiden ja opiskelijoiden ehdotusten kautta. Työntekijät tutustuvat uudenlaisiin sovelluksiin ja laitteisiin esimerkiksi koulutuksissa, messuilla ja kansainvälisissä tapahtumissa, joihin heitä myös pyydetään puhumaan ja esittelemään Kustaankartanon toimintaa. Lisäksi oivalluksia ja ratkaisuehdotuksia syntyy arjen työssä. Tästä yhtenä esimerkkinä on Kustaankartanon työntekijän aloitteesta syntynyt työhön perehdyttämisen ohjelma ja siihen liittyvä puhelinsovellus, jota rakennetaan parhaillaan pelillistämisen keinoin.

”On mielenkiintoista seurata, miten ehdotukseni perehdyttämisohjelmasta ja puhelinsovelluksesta on edennyt konkreettiseen toteutukseen.”

- Jessica Sotkasiira, lähihoitaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-right

Opiskelijayhteistyö on tiivistynyt Kustaankartanossa kuluneena syksynä, jolloin hyvinvointiteknologia-alaa opiskelevat opiskelijat ovat käyneet tutustumassa seniorikeskukseen. Tapaamiset ovat olleet hyödyllisiä molemmille osapuolille: kustaankartanolaiset ovat esitelleet käytössä olevia laitteita ja teknologiaa, ja opiskelijat ovat tuoneet uusia ideoita omalta alaltaan. Suunnitelmissa on esimerkiksi ottaa kokeiluun nostorobotiikkaliivejä.

”Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on hedelmällistä ja pitää meidät ajan hermolla.”

- Tarja Kuvaja, osastonhoitaja, Kustaankartanon seniorikeskus

lateral-image-left

Digitalisaation tuloksellinen hyödyntäminen edellyttää hyvää johtamista ja osaamista. Digitalisaation johtamista ja koordinointia pyritään Kustaankartanossa tukemaan digihoitaja-pilotoinnin ja oman digityöryhmän avulla. Nimetyn digihoitajan tehtävänä on tuoda käytännön havaintoja johdolle ja viedä eteenpäin Kustaankartanon digitalisaatiota yhdessä digityöryhmän kanssa. Rakenteiden ja vastuiden avulla pyritään huolehtimaan siitä, että Kustaankartanon digikehittämisessä tehdään järkeviä asioita ja innostetaan henkilöstöä käyttämään omaa työtä tukevia digitaalisia apuvälineitä.

Lisä- ja taustamateriaalit

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja ja materiaalia:

Impinen Sirpa, palvelupäällikkö, Kustaankartanon seniorikeskus

Kuvaja Tarja, osastonhoitaja, Kustaankartanon seniorikeskus

Nuutinen Anne, toimintaterapeutti, Kustaankartanon seniorikeskus

Sainio Tarja, johtaja, Kustaankartanon seniorikeskus

Sotkasiira Jessica, lähihoitaja, Kustaankartanon seniorikeskus

Tanskanen Ia, kulttuuriohjaaja, Kustaankartanon seniorikeskus

 

Lisätietoja Kustaankartanon sivuilta

 

Kuvauksen teksti: Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Aino Lappalainen / Kuntaliitto

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-right