Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Hyvinvoinnin edistäminen lähtee osallisuudesta ja yhdistyy turvallisuuden kautta elinvoimaan

ennakointi_työskentely

Valon kajastus heijastuu asfaltille Kuntatalon seminaaritilasta A 3.23. Joulukuinen maisema on kaikkea muuta kuin mieltäylentävä ja jouluinen. Lumesta ei ole tietoakaan. Vesi ja etäiseltä tuntuvan pakkasjakson hiekoitussepelit tuntuvat askelten alla. Sisällä Kuntatalossa on käynnissä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoseminaari. Tunnelma on kaikkea muuta kuin mitä ulkoilma voi mieleen tuoda.

Seminaarin avaushaastattelussa sosiaali- ja terveysministeriön Heli Hätönen nostaa kuluneen vuoden onnistumiseksi päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin hyvän nosteen mutta korostaa, että tulevana vuotena tätä on pystyttävä ylläpitämään. Katja Palonen valtiovarainministeriöstä puolestaan on tyytyväinen yhdyspinta-asioiden kehittymisestä.

Molempien ministeriöiden edustajat ovat samaa mieltä siitä, että ensi vuonna olisi syytä myös tavoitella toimivampaa yhteistyöt eri toimialojen välillä ja erityisesti hyvinvoinnin edistämisen saralla. Tämä tavoite koskee Hätösen ja Palosen mukaan kuntien lisäksi myös ministeriöitä.

Turvallisuus ja osallisuus paiskaavat kättä

Verkoston työtä hyvinvoinnin osalta ovat vahvasti kuvanneet laaja-alaisuus ja läpileikkaavuus. On sanottu, että hyvinvointi lähtee osallisuudesta ja yhdistyy elinvoimaan (Majoinen & Antila 2017). Tälle välille osuu myös ”turvallisuus”, josta verkostolle hyvinvoinnin näkökulmasta kertoi Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen. Turvallisuus- ja hyvinvointisuunnittelu kulkevat Koskisen mukaan sulavasti käsikädessä. Käytännön erona voisi pitää betoniporsaita, jotka luovat turvallisuutta, mutta hyvinvointia, kun ne korvataan kauniilla kukkaistutuksilla.

Koskinen viittaa myös osallisuuden merkitykseen turvallisuuden tunteen paranemisessa ja luo tukevan aasinsillan päivän toiselle teemalle, osallisuudelle ja yhteiskehittämiselle. Turussa on syksyn aikana kerätty ainutlaatuista materiaalia vaikeasti tavoitettavien nuorten arjesta. Tätä työtä esittelee Kuntaliiton palvelumuotoilija Merja Lang.

Kuten Koskinen omassa esityksessään, myös Lang nostaa esiin päihteiden vahvan kytkeytymisen syrjäytymiseen. Merkittävämpää on kuitenkin havainto syrjäytymisen taustalla näkyvästä nuorten suunnattomuuden tunteesta. Työkään ei välttämättä pelasta nuorta, vaan voi jopa pahentaa tilannetta, jos nuori ei tiedä, mitä tahtoo elämältä tai kokee itsensä arjessa yksinäiseksi, kiteyttää Merja Lang.

Hyvinvointi ja elinvoima sulassa sovussa

Päivän viimeisten valonsäteiden taistellessa halogeenilamppujen kirkkautta vastaan valovoimainen kaksikko Lohjalta kertoo, miten kaksi toimialaa kykenevät tiiviiseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Katri Kalske, Lohjan hyvinvointijohtaja ja Pekka Puistosalo, Lohjan elinvoimajohtaja jakavat työhuoneen keskenään. Seminaarissa lava on myös heidän yhteinen.

Koko puheenvuoro sujuu luontevassa harmoniassa ja sama tuntuu olevan asian laita Lohjan johtamisessa. Elinvoiman tehtävissä hyvinvointi huomioidaan päivittäin. Sama pätee hyvinvoinnin tehtäviin elinvoiman osalta. Kalskeen ja Puistosalon esitys sisältää useamman esimerkin siitä, miten käytännössä yhteistyö toteutuu ja mitä se vaatii henkilöstöltä. Tätä esityksen aihiota kuulijat vievät varmasti mukanaan omiin organisaatioihinsa.

Ennakoinnilla kohti ensi vuotta ja tulevaa vuosikymmentä

Verkostossa on koottu syksyn aikana hyvinvoinnista hiljaisia signaaleja kaiken kaikkiaan 460 kappaletta, jotka nyt olivat levitettyinä tilan pöydille. Intensiivisen työskentelyn kautta hiljalleen alkoi hahmottua suurempia otsikoita ja aihealueita, jotka hyvinvoinnin edistämisessä nousevat seuraavan vuosikymmenen aikana. Otsikoiden alta syvennyttiin vielä tiivistämään ja alaotsikoimaan havaintoja tiiviimmiksi nipuiksi. Lopputuloksena oli joukko teemoja ja verkoston arvotus siitä, mitkä ovat tulevaisuuden kuntalaisen näkökulmasta tärkeimpiä asioita. Keskustelusta huokui nälkä, joka jäi osallistujille aineistoon syventymiseen. Tähän kuitenkin onneksi päästään heti alkuvuodesta.

Verkoston vuosittainen seminaari kokosi yhteen hyvinvoinnin edistäjiä ympäri Suomea. Rauhallinen puheensorina ja vertaisten kohtaaminen täyttivät tilan. Tilaisuus toimi hetkellisenä hengähdyksenä keskellä yhtä vuoden kiireisimmistä kuukausista. Kotimatkalle verkoston jäsenet toivottavasti lähtivät innostuneina ja motivoituneina oman työn merkityksestä. Harmauden keskellä tulevaisuususko ja hyvät esimerkit auttavat jaksamaan vuoden viimeiset työviikot. Joulu voi siis tulla - verkosto on valmis seuraavaan vuoteen.

Hyvinvointiennakointi

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin hyvinvointiennakointityöskentelyssä on syksyllä 2018 kerätty hiljaisia signaaleja ja työpajassa 11.12. näistä noin 460 havainnosta muodostettiin työskentelyteemoja keväälle. Videolla hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen Kaarinan kaupungilta

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista