Naiset ovat aliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa kaikilla tasoilla Euroopassa

Euroopan kuntajärjestöjen yhteistyöjärjestö, CEMR - Council of European Municipalities and Regions - kiinnittää huomiota naisten aliedustukseen politiikassa paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla.  CEMRin Power2Her - kampanjassa vaikutetaankin naisten osuuden lisäämiseksi.Lue lisää kampanjasta täältä.

Naisten osuus europarlamentaarikoista on 36%. Vain 16% eurooppalaisista pormestareista on naisia. Kymmenen vuotta sitten heidän osuutensa oli 13%. Paikallistasolla naisten osuus paikallistason edustajien osuus on kasvanut 27 prosentista 30 prosenttiin. CEMR on verrannut naisten osuuksia politiikan eri tasoilla vuonna 2008 ja 2018. Maailman talousfoorumin mukaan suurimmat tasa-arvovajeet ovat politiikassa ja taloudessa. Tällä vauhdilla menee 107 vuotta politiikan vajeen umpeen kuromisessa. 

”Naisten alhainen osuus 24% EU:n alueiden komitean jäsenistä on huolestuttavaa. Seuraavassa alueiden komitean nimitysprosessia jäsenmaiden tulisi huolehtia, että valtuuskunnissa on yhtä paljon naisia ja miehiä. Suomen valtuuskunnassahan noudatetaan kiintiösäännöstä ja yli puolet, yhdeksästä jäsenestä viisi on naisia. ”, sanoo Sirpa Hertell EU:n alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsen, Kuntaliiton hallituksen jäsen ja Espoon valtuutettu.

Poliittisen aktiivisuuden ja tietoisuuden lisäksi asiaa saadaan eteenpäin myös lainsäädännön keinoin. Esimerkiksi Ranskassa vuonna 2013 astui voimaan laki, jonka mukaan mies- ja naisehdokkaiden vaalilistoilla pitää olla vuoron perään nais- ja miesehdokkaita niin sanotun vetoketjusysteemin mukaisesti. Näin naiset eivät päädy listan pohjalle. CEMR:in selvityksen mukaan Ranskassa vuonna 2008 naisia valittiin paikallisvaaleissa 13 % ja nyt vuonna 2018 heidän osuutensa on 50%. 

Paikallis- ja aluetason lisäksi on tärkeää, että EU:ssa päätöksen tekijät edustavat monipuolisesti väestöä. Hieman yli puolet EU:n väestöstä on naisia. Kuntaliiton aikaisemman selvityksen mukaan EU vaikuttaa noin 60%:iin kuntien päätöksiä. 

Kuntaliitto kannustaa kuntien luottamushenkilöitä niin miehiä kuin naisia tarttumaan tähän CEMR:n aloitteeseen ja ottamaan käyttöön oheisen kirjeen, muokata sitä omalta kannalta, allekirjoittamalla ja välittämällä tiedotusvälineisiin ja somessa demokratian edistämiseksi nyt kevään europarlamentti vaaleissa. Esimerkkinä tästä on artikkeli, joka on julkaistu Euroactiv-lehdessä. Artikkelin suomennos löytyy sivun alalaidasta.

Kuntaliitto toivoo yhdessä CEMR:in kanssa myös tarinoita naisten poliittisesta vaikuttamisesta, joka on alkanut paikallistasolla ja edennyt Euroopan tasolle. Niitä voi lähettää  Sinikka Mikolalle (sinikka.mikola@kuntaliitto.fi) ja Arja Puukolle (arja.puukko@kuntaliitto.fi).

EU:n tasa-arvo politiikkaan voi myös vaikuttaa vastaamalla komission julkiseen kuulemisen tasa-arvosta EU:ssa ja seuraavan viiden vuoden prioriteeteista. Kuuleminen on auki toukokuun loppuun asti. 
 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!