Kuntaliitolta suosituksia hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön johtamiseen

Kuntaliitto on koonnut suosituksia hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön johtamisen rakenteiden ja toimintamallien suunnittelun tueksi.

Suosituksissa on tunnistettu kuusi yhteistyön johtamisen rakenneosaa:

  1. Lainsäädännöstä syntyy puitteet ja reunaehdot yhteistyölle.
  2. Yhteisellä tilannekuvalla ja tietopohjalla tiedetään yhteisten asukkaiden tarpeet.
  3. Yhteistyötä ohjataan yhteisillä tavoitteilla, joita tulee myös seurata.
  4. Työnjako ja vastuut ovat määritellyt.
  5. Yhdessä sovitut toimintamallit ovat yhteistyön edellytyksenä.
  6. Onnistunut yhteistyö tarvitsee säännöllisiä kohtaamisia eri foorumeilla ja areenoilla.

–  Näiden rakenneosien huomioiminen ja käytäntöön vieminen varmistaa hyvät lähtökohdat toimivalle yhteistyölle sekä yhteisen johtamisen onnistumiselle ja sen jatkokehittämiselle. Yhteisen tietopohjan avulla on tärkeää tunnistaa oman alueen ja siihen kuuluvien kuntien erityispiirteet, kun yhteistyön rakenteita suunnitellaan, Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi kommentoi.

Yhteistyössä onnistuminen edellyttää kuntien ja hyvinvointialueiden johtamisjärjestelmien yhteensovittamista

Johtamisen suosituksia laadittaessa haastateltiin viittätoista kuntien johdon ja hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon edustajaa.

– ­Työssämme nousi esiin, että toimivan yhteistyön rakentaminen edellyttää eri osapuolten intressien ja yhteisten tavoitteiden tunnistamista, molemminpuolista luottamusta ja pitkäjänteistä sitoutumista, Kuntaliiton erityisasiantuntija Karri Vainio kertoo.

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon yhteistyötarpeita. Verkostomaisessa yhteistyössä onnistuminen edellyttää kuntien ja hyvinvointialueen johtamisjärjestelmien yhteensovittamista eri tasoilla.

Tukea yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien suunnitteluun

Kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien suunnittelu on yksi Kuntaliiton sote-muutostuen painopistealueista.

Kuntaliiton ja sosiaali- ja terveysministeriön yhdyspinta-muutostukiprojekti tarkentaa nyt koottuja suosituksia vuosien 2022 ja 2023 aikana. Samalla yhdyspinta-muutostukiprojekti tuottaa myös muuta aineistoa yhteistyörakenteiden ja toimintamallien suunnittelun ja käyttöönoton tueksi.

Kuntaliiton sotemuutostuki

Tags
Sami Niemi

Sami Niemi

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 589 9187
Vastuualueet
  • kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen