Tanskan työllisyysmallin vaiheista arvokasta oppia Suomen työvoimapalvelumallin uudistukseen

Tanska on ainoa maa maailmassa, jossa työvoimapalvelut on kokonaan kunnallistettu. Tältä osin Tanska poikkeaa muista Pohjoismaista. Tanskan mallissa on kuitenkin edelleen vahvat valtiollisen keskusohjauksen ja tiedolla johtamisen elementit. Tiedot selviävät Kuntaliiton julkaisemasta Robert Arnkilin laatimasta Tanskan työllisyysmalli eilen, tänään ja huomenna – ja mitä Suomi voisi siitä oppia? - tutkimusraportista.

Tanskan malli on kiinnostava Suomen kannalta, sillä Suomessa ollaan siirtymässä Tanskan mallin tyyppiseen työvoimapalvelumalliin TE2024 -uudistuksen myötä. Raportissa tarkastellaan sekä laajempaa Tanskan mallin kehitystä että työvoimapalvelujen kunnallistamisen historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta tanskalaisen tutkimuskeskustelun pohjalta. Tutkimusraportin tavoitteena on tunnistaa, mitä voimme oppia Tanskan mallista ja millaisia keskustelun ja jatkotutkimuksen teemoja voisi Suomelle löytyä.

- Kuten raportista ilmenee, työvoimapalvelujen sijoittaminen kunnan harjoittamaan yhteiskuntapolitiikkaan on moniulotteinen kysymys ja työvoimapalvelujen toimintaympäristö on muuttumassa monella tavalla. Lisäksi koko suomalainen kuntakenttä- ja aluerakenne on suuressa myllerryksessä.  Tämän vuoksi katsaus Tanskan työllisyysmallin vaiheisiin ja toimintamalliin antaa meille arvokasta lisätietoa ja uusia näkökulmia nyt TE2024 -uudistuksen kynnyksellä, kiteyttää tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta.

- Elinvoiman ja työllisyyden edistämisellä on merkittävä rooli sote-uudistuksen jälkeisessä tulevaisuuden kunnassa. Tanskan mallin tapaan, valmisteilla oleva kuntapohjainen ratkaisu on eri toimijoiden erilaisia palveluja yhteensovittava kokonaisuus, joka tähtää työn kysynnän ja tarjonnan edistämiseen, jatkaa Kuntaliiton työllisyysasioiden kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Tanskan työllisyysmalli eilen, tänään ja huomenna – ja mitä Suomi voisi siitä oppia? - tutkimusraportti on osa Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025-tutkimusohjelmaa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!