Tilapäistäsuojelua saavat mukaan työllisyyden kuntakokeiluihin – resurssointi uupuu

Kuntaliitto antoi lokakuussa 2022 työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Katsomme, ettei HE-luonnoksessa niin sanotun kokeilulain muutokseen ole riittävällä tavalla varattu resursseja kunnille.

Tilapäistä suojelua saavia ehdotetaan otettaviksi mukaan työllisyyden kuntakokeiluihin

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että tilapäistä suojelua saavien henkilöiden työllistymistä edistetään siten, että jatkossa kokeilualueiden kuntien asiakkaita olisivat myös tilapäistä suojelua saavat henkilöt, joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa. Ehdotus laajentaisi lain soveltamisalaa.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1.2.2023.

Kokeilulain soveltamisala laajenee, vaikkei resursseja ole varattu

Esitysluonnoksessa jää täysin epäselväksi, miten lain soveltamisalan laajentamisesta johtuvien henkilöiden työllisyyspalvelut kuntakokeiluissa resursoitaisiin.

Katsomme, että lain soveltamisalan laajentamiseen ei ole varattu riittävää rahoitusta. Resursseissa on otettava huomioon palvelujen järjestämiseen, henkilökohtaiseen palveluun sekä tulkkaukseen ja kääntämiseen tarvittavat resurssit.

Kunnat ovat todenneet, että vieraskielisten asiakkaiden palveluihin tarvitaan noin puolitoista- tai kaksinkertainen aika kantaväestöön verrattuna. Myöskään hallituksen esityksen vaikutusarvioinnissa ei ole pystytty arvioimaan muutoksen viranomaisvaikutuksia.

Kannatamme esitystä, että tilapäistä suojelua saavat pääsisivät työllisyyden edistämisen kuntakokeilujen kautta laajempien työllisyyttä edistyvien palvelujen piiriin. Emme ei kuitenkaan voi hyväksyä esitysluonnosta tässä muodossa puuttuvien resurssien vuoksi.

Haluamme korostaa, että kyse on kunnille laajenevasta tehtävästä, johon on kunnille myös turvattava täysimääräiset resurssit.

Mistä on kyse?

Suomeen on saapunut noin 40.000 Ukrainasta sotaa pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että voidaan tarjota suojelua rajatulle joukolle nopeasti ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa.

Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!