Kuntaliitto käynnistänyt rakentamislain toimeenpanon tuki -projektin kunnille

Kaupunkia kuvattuna ilmasta käsin.

Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023 (751/2023, RakL). Rakentamislain yhteydessä hyväksyttiin lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutos, jonka myötä laista kumotaan rakentamista koskevat pykälät ja lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi. Uudet lait tulevat voimaan 1.1.2025.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (431/2023, RYTJ-laki) ja siihen liittyvät lakimuutokset hyväksyttiin eduskunnassa 24.2.2023. RYTJ-laki edellyttää kuntia toimittamaan kaavoituksen, rakentamisen ja tonttijakojen tietoja Syken ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti).

Rakentamislain kunnille ja niiden viranomaistoimintaan aiheuttamat muutokset ovat kokonaisuutena huomattavat:

  • Ennen lain voimaantuloa 1.1.2025 kuntien on uusittava hallintosääntönsä ja delegointipäätöksensä.
  • Myös rakennusjärjestykset, lupa- ja valvontataksat tulee uusia.
  • Lisäksi päätöspohjat ja rakennusvalvonnan prosessit edellyttävät uusimista.
  • Tarvitaan koulutusta uuden lain soveltamiseen.
  • Ohjelmistoihin tarvitaan päivityksiä ja kunnista on järjestettävä yhteydet rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään 1.1.2028 alkaen.

Kuntaliiton projekti rakentamislain toimeenpanon tueksi

Kuntaliitossa on aloitettu projekti, joka tukee rakentamislain, alueidenkäyttölain sekä lain rakennetun ympäristön toimeenpanoa kunnissa. Projekti toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

Projektin tavoitteena on tukea kuntia lakien sujuvaan ja resurssitehokkaaseen toimeenpanoon.​ Keskeisimpänä tavoitteena on laatia ohjeita, suosituksia ja malleja rakennusjärjestysten, hallintosääntöjen ja asiakasmaksujen laadintaan. Lisäksi projektissa on tarkoitus kartoittaa uusia mahdollisuuksia muun muassa rakennusvalvontayhteistyön järjestämiseksi ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi.​

Kunnille tullaan järjestämään koulutusta ja tukea projektissa syntyvien tulosten jalkauttamiseen. Hankkeessa toteutetaan myös verkko-opas rakentamislain keskeisestä sisällöstä yhteistyössä Rakennustarkastusyhdistys RTY:n kanssa.

Rakennusjärjestysmalli ja taksaohje syntyy yhteistyössä kuntien kanssa

Rakennusjärjestysmalli ja taksaohje tullaan laatimaan klinikkatyöpajoissa yhdessä kuntien kanssa. Työpajoissa kuntien rakennusvalvontojen viranhaltijoilla on mahdollisuus toimia itselle sopivassa työryhmässä ja saada ryhmän kautta vertaistukea oman kuntansa rakennusjärjestyksen laadintaan.

Fasilitoimme klinikkatyöpajat ja tarjoamme asiantuntemustamme työryhmille. Yhteiskehittämisestä syntyy malli, jonka pohjalta laadimme kirjallisen oppaan kaikkien kuntien käyttöön. Ohjeiden on tarkoitus valmistua vuoden 2024 alussa, jolloin kunnilla on noin vuosi aikaa laatia omat rakennusjärjestyksensä ja taksansa projektissa syntyvien mallien pohjalta.

Projektiin haetaan parhaillaan projektikoordinaattoria, jonka tehtävänä on muun muassa koordinoida klinikkatyöskentelyä. Klinikkatyöskentely alkaa syksyllä ja se kestää noin kuusi kuukautta.

Projektin aloituswebinaari järjestettiin 31.5.2023 ja tilaisuuteen osallistujia oli yli 300. Projekti päättyy joulukuussa 2024 järjestettävään päätösseminaariin, joka jälkeen kunnilla on työkalut uuden lain haltuunottoon. 

Miesoletettu kävelee eteenpäin kadulla. Taustalla kerrostalo.

Rakentamislain toimeenpanon tuki kunnille

Tiedotamme aktiivisesti projektista ja sen etenemisestä mm. Kuntaliiton nettisivuille perustetun rakentamislain toimeenpanosivuston kautta.

blue-image-left

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!