Lausunto Eviralle 19.6.2014, Dnro 2263/90/2014, Tarja Hartikainen

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

​Eläinlääkintähuollon ohjelmaluonnos on laadittu myös tulevalle hallituskaudelle ja Kuntaliitto pitää erittäin tärkeänä, että lopullisessa versiossa korostettaisiin enemmän rakennepoliittisen ohjelman tavoitteita ja esitettäisiin toimenpiteitä velvoitteiden keventämiseksi.

Eläinlääkintähuollon ohjelmaluonnos tuli lausunnolle hyvissä ajoin, mutta se on osa Eviran suurempaa ohjelma kokonaisuutta (VASU), joka ei vielä ole saapunut lausunnolle. Ohjelmakokonaisuuden arvioinnin kannalta olisi ollut tärkeää saada kaikki lausuttaviksi samanaikaisesti.

Eläinlääkintähuollon ohjelmaluonnoksessa annetaan liian yksityiskohtaista ohjausta liittyen sekä valvontaan että eläinlääkäripalvelun järjestämiseen. Kuntien edellytetään suunnittelemaan myös se, miten varmistetaan henkilökunnan riittävä pätevyys ennen työsuhteen solmimista. Kuntaliitto pitää näitä vaatimuksia aivan liian yksityiskohtaisina. Suuri osa eläinlääkintähuollon valvontasuunnitellussa edellytetyistä yksityiskohdista kuuluisi enemmän toimintaohjeisiin kuin valvontasuunnitelmaan (esim. ilmoitusmenettelyt, työnjaon järjestäminen yms.). Ohjelmaluonnoksessa annetaan vaatimuksia avustavasta henkilökunnasta sekä välineresursseista sekä suur- että pieneläinpraktiikan varusteille (15.8. välineresurssit). Laitteistoon on listattu ultraäänilaite, röntgenlaitteisto ja kuivakemian analysaattori. Eläinlääkintähuoltolain mukaista peruseläinlääkäripalvelua annetaan tavanomaisissa vastaanottotiloissa ja eläinsuojissa. Keisarinleikkaus tehdään niille eläinlajeille, joille toimenpide on mahdollista tehdä vallitsevissa olosuhteissa. Muut leikkaukset eivät lähtökohtaisesti kuulu peruseläinlääkäripalveluun. Kunta voi suunnitelmassaan todeta, mille eläimille sektiot voidaan tehdä ja missä tilanteissa asiakkaiden on syytä varautua hankkimaan palvelut yksityiseltä sektorilta. Eläinlääkintähuoltolaissa nimenomaan korostetaan sitä, että kunta vastaa vain peruseläinlääkäripalvelusta, jotta klinikoilta ei voida edellyttää erityistä varustelutasoa kuten ultraääntä ja elektromia. Myöskään avustavaa henkilökuntaa edellyttäviä palveluja ei voida laskea peruseläinlääkäripalveluihin, vaan niiden tarjoaminen on vapaaehtoista.

Kuntaliitto muistuttaa että eläinlääkintähuoltolain mukaan peruseläinlääkäripalveluja annetaan tavanomaisissa vastaanottotiloissa ja eläinsuojissa, eikä eläinlääkintähuollon valvontaohjelmalla voida asettaa kunnille laintasoa ylittäviä vaatimuksia.

Eläinlääkintähuollon kustannukset ovat nousseet kunnissa viime vuosina poikkeuksellisen paljon muuhun ympäristöterveydenhuoltoon liittyen. Kuntaliiton ja Eviran johdon välisissä neuvotteluissa todettiin tarve kartoittaa kustannustehokasta eläinlääkintähuollon järjestämistapaa ja tämä yhteistyö tulisi käynnistää heti syksyllä. Ohjelmaluonnoksessa ohjataan kuntia tarjoamaan lainvaatimukset ylittäviä palveluja, mikä tulee vain kasvattamaan eläinlääkintähuollon kustannuksia.

Arviointi- ja ohjauskäynnit tulee tehdä koordinoidusti koko ympäristöterveydenhuoltoa koskien samanaikaisesti, jotta ne eivät vie kohtuuttomasti kunnan viranomaisten työaikaa ja kaikki sektorit tulevat tasapuolisesti huomioiduksi.

Rakennepoliittisen ohjelman edellyttämä kunnan velvoitteiden keventäminen ei valitettavasti näy mitenkään eläinlääkintähuollon ohjelmaluonnoksessa - suuntaus on pikemminkin päinvastoin.

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags