Tarkastusvaliokunta ja ympäristövaliokunta 20.6.2017, Jussi Niemi

Kuntien rakennusten kosteus- ja homevaurioiden merkittävimmät ongelmat

Kosteus- ja homevaurioiden yleisimmät aiheuttajat

Kosteusvaurioiden taustalla olevia tyypillisimpiä syitä ovat riskejä sisältävät suunnitteluratkaisut, puutteet työmaan kosteudenhallinnassa, virheet työmaatoteutuksissa ja kunnossapidon laiminlyönnit sekä rakenteiden luonnollinen kuluminen tai vaurioituminen elinkaarensa päässä. Erityisesti rakennuksen käyttöiän loppuminen näyttää johtavan sisäilmaongelmiin, joista terveyden kannalta merkittävimpiä osatekijöitä ovat kosteus- ja homevauriot.

Kuntien rakennuskannan hallittua ja ripeää uusiutumista tulisi tukea

 • Merkittävä osa (43%) käytössä olevasta koulurakennuskannasta on rakennettu 50- ja 60-luvuilla.

  • Vanhassa rakennuskannassa (erityisesti 60- ja 70-luvuilla) käytettiin yleisesti rakenneratkaisuja, joita nykyisin pidetään riskirakenteina.
  • Rakennuskannan ikärakenne selittää omalta osaltaan sisäilmaan liittyvien ongelmien yleisyyttä koulurakennuskannassa.
 • Rakennuskannan uusiutumisen tarve on ratkaistava hallitusti ja uusiutumisen yhteydessä on mahdollista poistaa nykyiseen rakennuskantaan liittyviä ongelmia (mm. sisäilman laatuun liittyvä ongelmia.)

Kuntien rakennuskannan uusiutumisen ohjaaminen

 • Rakennuksien korjauksiin liittyviä päätöksiä ei tulisi tehdä vain kohde kerrallaan. Rakennuskannan uusiutuminen tulisi toteuttaa palveluverkkosuunnitelmaan pohjautuvilla päätöksillä.
 • Uusiutuminen tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa palveluiden ja palveluverkkojen tehostamista sekä:
  • tehokkaampaa tilankäyttöä ja toimitiloja, jotka vastaavat paremmin esim. uuden opetussuunnitelman vaatimuksia,
  • energiatehokkaampia kiinteistöratkaisuja,
  • kiinteistöjen ylläpitotoiminnan resursoimista tarpeita vastaavaksi.

Kiinteistöjen ylläpidon ongelmat

 • Talouden taantumien aikana ovat kunnat joutuneet tekemään voimakkaita talouden sopeuttamistoimenpiteitä myös kiinteistön ylläpidossa (kiinteistönhoito ja kunnossapito).

  • Säästöjen vaikutusten aiheuttamat ongelmat ovat tulleet esille viiveellä.
 • Kiinteistöjen ylläpidon resursointi on taantuminen jälkeen jäänyt pysyvästi liian alhaiselle tasolle ja mahdolliset määrärahan lisäykset ovat kuluneet lähinnä kulutusmenojen kustannustason yleisen nousun kattamiseen esim. energian kustannustason nousuun.
 • Kiinteistöjen ylläpito tulisi resursoida siten, että resurssit vastaavat ylläpidettävän kiinteistömassan tarpeita ja ylläpitotoiminta olisi mahdollista toteuttaa ennakoivana.

Tarkastusvaliokunnan kannanotot (2012 – 2017)

 • Eduskunnan tarkastusvaliokunnan kannanotot ovat merkittävästi edistäneet edellytyksiä parempaan sisäilman laadun hallintaan ja johtaneet myönteiseen kehitykseen.
 • Myönteisen kehityksen jatkuminen tulisi varmistaa. Tarvitaan uusia hallituskaudet ylittäviä linjauksia.
 • Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa tulisi panostaa juurisyiden poistamiseen tähtääviin toimiin.
  • Olemassa olevan rakennuskantaan liittyvät ikärakenteelliset ongelmat tulisi ratkaista.
 • Muutosta tukemaan tarvitaan ”Uusi jälleenrakentamisen ohjelma”.
tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!