Vuoden kiertotalouskunta -kilpailu 2019

Osallistu

osallistu

Hakemuslomake 

Hakemuksessa on kaksi osaa.

1) Kysymykset kunnan kiertotaloustoimista

Ensimmäisessä osassa on kysymyksiä kunnissa toteutetuista kiertotalouden toimenpiteistä. Mikäli kunnassa on toteutettu kyseinen toimenpide, tulee vastaajan antaa lyhyt kuvaus siitä, kuinka kyseinen toimenpide on toteutettu.

2) Kolme vapaavalintaista esimerkkiä kunnan kiertotaloustoimista

Esittele kolme vapaasti valittua esimerkkiä kunnassa toteutetuista kiertotaloutta edistäneistä toimenpiteistä. Nimeä toimenpiteet selkeästi ja kirjoita kustakin lyhyt kuvaus (maks. 300 sanaa).

Kuvauksissa tulee antaa riittävät tiedot toimenpiteen toteuttamisesta ja vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: mitä tehtiin, milloin, miksi ja kuinka toimenpide edisti kiertotalouteen siirtymistä.

Kuvauksessa kannattaa aina kertoa lukumäärätietoa, sillä se vaikuttaa toimenpiteen vaikuttavuuden arviointiin. 

Hakemuksen osien 1 (monivalintakysymykset) ja 2 (avoimet kysymykset) maksimipistemäärä on sama eli ne vaikuttavat lopputulokseen yhtä paljon.

Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen. Arviointivaiheessa ei myöskään kysytä lisätietoja tai etsitä niitä muista lähteistä. Hakemukseen ei voi lisätä liitteitä tai linkkejä.