Tiedote, 

Oppivelvollisuuden pidentämiseen kohdennettava riittävät voimavarat

(Kuntaliitto tiedottaa 10.6.2014) Kuntaliitto pitää koko ikäluokan oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan lakiesityksen kustannusarviota puutteellisena. Kuntaliitto katsoo, että lakiesitys oppivelvollisuusiän nostamisesta 17 vuoteen vaatii kustannusvaikutusten tarkempaa arviointia ja kustannusten täysimääräistä korvaamista kunnille.

– Kunnille aiheutuvien kustannusvaikutusten arvioimiseksi tulee jatkovalmistelussa ottaa huomioon meneillään olevan uudistetun yhteisvalinnan tulokset ja vaikutukset koulutuksen ulkopuolelle jäävien opiskelijoiden määriin. Yhteishaun tulokset selviävät parin viikon kuluttua ja lisähaun tulokset loppukesästä. Näiden jälkeen on mahdollista tehdä täsmentäviä laskelmia kustannusvaikutuksista, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen.

– Edellytämme, että jatkovalmistelussa tarkastellaan koulutuspaikkojen alueellista kohdentumista perusopetuksen päättäville nuorille ja tarvittaessa tehdään tätä koskevat muutokset, jotta nykyisillä ammatillisen koulutuksen resursseilla voidaan kattaa peruskoulun päättävälle ikäluokalle jatkopaikka. Koulutuspaikkoja on suunnattava sinne missä nuoret ovat.

Kuntaliitto huomauttaa lausunnossaan, että oppivelvollisuusiän nostamista ei ole huomioitu kehyspäätöksessä 2014–2017, joten hallituksen linjauksen mukaan valtion tulee rahoittaa uudistus täysimääräisesti tai vähentää vastaavalla osuudella muita tehtäviä ja velvoitteita. Rakennepoliittisessa ohjelmassa on kirjattu, että kuntien laajennetut tehtävät korvataan täysimääräisesti tai menoja vähennetään vastaavasti. Kuntaliiton mielestä näin ei ole tämän esityksen osalta menetelty. Kuntaliitto on mielellään mukana jatkolaskelmien tekemisessä.

– Liitto pitää tärkeänä, että nuorten koulutuksesta huolehditaan ja, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle tarjotaan koulutuspaikka joko lukiosta tai ammatillisesta peruskoulutuksesta. Valtion on varattava esityksen toteuttamiseen riittävät voimavarat, jotta kunnilla ja koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus toteuttaa esitys, muistuttaa Haatainen.

Lisätietoja:
varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, p. 040 3345813,
Marja Lahtinen, vt. johtaja, opetus ja kulttuuri, p. 050 4311887

 

Faktaa

Kuntaliiton laskelmat oppivelvollisuusiän nostamisen kustannusvaikutuksista, miljoonaa euroa

  • Erityisopetus: 5,5 M€. Ei huomioituna hallituksen esityksen laskelmissa.

  • Koulupudokkaat (oppilasmäärä lukuvuotta 2011 - 2012 koskevan tilastotiedon perusteella): 212 * 17 000 = 3,6 M€. Ei huomioituna hallituksen esityksen laskelmissa.

    • ​​​​​​​Majoitus: 2 M€. Ei huomioituna hallituksen esityksen laskelmissa.

  • Nivelvaiheen ohjaus: 200 htv * 51 000 € = 10,2 M€. Hallituksen esityksen arvio 0,7 M€

  • Oppimateriaalit: 60 000 opiskelijaa * 550 € = 33 M€. Hallituksen esityksen arvio 11,82 M€

  • Koulumatkatuki: 1,6 M€. Kuntaliitolla sama arvio kuin hallituksen esityksessä.

Kuntaliiton arvio lisäkustannuksista yhteensä 55,9 M€. Tämän lisäksi on odotettavissa lisäkustannuksia opiskelijamäärälisäyksistä johtuen. Loppusumma riippuu siitä, miten ikäluokan jatkopaikan turvaaminen onnistuu uudistetussa yhteisvalintaprosessissa.

Hallituksen esityksen arvio on yhteensä 14,12 M€ ilman opiskelijamäärälisäystä.

 

Tagit