Tiedote, 

Kuntien rooli työllistämisessä kasvaa

Kuntien rooli heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisessä kasvaa vuoden alusta voimaan tulleen TYP-lain myötä. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta lisää kuntien vastuuta työttömien palvelujen järjestämisessä. Laki tukee osaltaan samaan aikaan tehtyä rahoitusuudistusta, jossa kunnat rahoittavat osan yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta. 

- Vuoden alussa voimaan astunut työvoimapoliittinen lakipaketti on yksi hallituskauden tärkeimmistä työllisyyttä tukevista uudistuksista. Keskeisin tavoite on estää työttömyyden pitkittymistä. Tällä hetkellä aivan liian moni työttömyyteen joutunut kohtaa vaikeuksia palata työmarkkinoille, työministeri Lauri Ihalainenpainottaa.

Monialaisessa yhteispalvelumallissa pitkittyvästä työttömyydestä kärsivä saa tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta.

- Työttömälle on tärkeää saada henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Julkisten työvoimapalveluiden, Kelan ja kuntien tarjoamien sosiaalipalveluiden tulee pelata saumattomasti yhteen, Ihalainen sanoo.

Työllisyydenhoidon palvelut rakentuvat monista eri tahojen järjestämisvastuulle kuuluvista toimista. Lakiuudistus tukee toimivan ja selväpiirteisen työllisyydenhoidon mallin luomista.

 

Työllisyys kuntien strategioiden painopisteeksi

 

Työllisyydenhoitoon kuuluvat valtion järjestämisvastuulla toimivat julkiset työvoimapalvelut, osa kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista sosiaali- ja terveyspalveluista, kuten kuntouttava työtoiminta, työttömien terveystarkastukset; kunnan omaehtoisesti tuottamat työllisyyspalvelut, kuten työpajojen ja erilaiset valmennuspalvelut sekä Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Kuntien rooli paikallisen ja alueellisen elinvoiman vahvistajana on myös tärkeää työllisyyden kannalta.

 

Kuntien näkökulmasta työllisyydenhoidon kokonaisvastuuta ei tulisi siirtää kokonaan sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle, sillä työllisyys linkittyy voimakkaasti mm. elinkeino-, koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan. Eri sektoreilla tulee olla työllisyyden edistämisessä yhteinen päämäärä.

 

- Kun työllisyydenhoitoon yhdistetään työpaikkoja ja työllisyyttä luovat yritys- ja elinkeinopalvelut, muodostuu työllisyyttä parhaiten tukeva kokonaisuus, arvioi Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen.

 

- Kuntien kannalta on tärkeää saada lisää toimivaltaa ja voimavaroja työttömien aktivointiin. Kuntien työllisyyskokeilua tulisi seuraavalla eduskuntavaalikaudella jatkaa ja syventää.

 

- Toimiva työllisyydenhoidon malli huomioi  oman alueen erityispiirteet. Nostamalla työllisyysasiat korkealle kuntien strategioissa vahvistetaan työllisyydenhoidon toimivuutta ja vaikuttavuutta, Kietäväinen sanoo.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, p. 040 751 5496
hallitusneuvos Päivi Kerminen, TEM, p. 029 504 9011

Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto, p. 0400 486 043
Työllisyyden kuntakokeilun pääsihteeri Erja Lindberg, Kuntaliitto, p. 050 381 4096

 

Lisää aiheesta