Tiedote, 

Kunnille annettava valinnanvapaus ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä

(Kuntaliitto tiedottaa 16.6.2016) Kunnissa on halukkuutta ja kykyä järjestää ympäristöterveydenhuollon tehtäviä maakuntauudistuksen jälkeenkin, toteaa Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen. Kuntaliitto ja kuntajohtajat ovat hämmästelleet sosiaali- ja terveysminiteriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kuntiin lähettämää viestiä, jossa annettiin ymmärtää, että vain pääkaupunkiseudulla kunnilla olisi mahdollisuus ottaa ympäristöterveydenhuollon tehtävät hoitaakseen maakuntauudistuksen jälkeen. Lakiluonnoksia ja poliittisia päätöksiä kriteereistä ei ole kuitenkaan tehty.

​Maan hallitus on linjannut sote- ja maakuntauudistusten valmistelun yhteydessä, että ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnan tehtäväksi. Kunnat voivat kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa tehtävät hoitaakseen. Kuntaliiton huolena on, että nämä kriteerit rakennetaan siten, ettei kunnilla ole käytännössä mahdollisuutta järjestää tehtäviä.

– Suuret kaupungit sekä osa yhteistoiminta-alueista ovat ilmaisseet halunsa vastata jatkossakin ympäristöterveydenhuollosta. Kuntien halu vastata viranomaistehtävistä on noussut esille myös Valtioneuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka koskee viranomaistehtävien optimaalista organisointia. Hanke valmistuu vuoden 2016 lopussa, Jari Koskinen toteaa.

Kunnan järjestämä ympäristöterveydenhuolto toimii

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden toimivuudesta on saatu erinomaisia tuloksia, jotka tulee huomioida myös tulevaisuuden kuntaa ja maakuntaa rakennettaessa.

Monissa kunnissa viranomaistoiminnot on koottu yhteen usealta eri sektorilta niin, että ympäristöterveydenhuollon kumppanina on ympäristönsuojelu ja yhä useammin lisäksi myös rakennusvalvonta.

– Yhteistyö kunnan eri toimialojen kanssa on antanut mahdollisuuden tarjota kuntalaisille ja toimijoille palvelua yhden luukun periaatteella. Lupien ja ilmoitusten käsittely on pääsääntöisesti kuntatasolla nopeaa, erityisasiantuntija Tarja Hartikainen sanoo.

Hartikaisen mukaan kunnassa tarvitaan terveysvalvonnan osaamista ja yhteistyötä erityisesti rakennusterveydessä ja yleisessä terveyshaittojen arvioinnissa. Monet kunnat ovat panostaneet asumisterveyteen kouluttamalla terveystarkastajiaan ja ympäristöterveysinsinöörejään rakennusterveysasiantuntijoiksi ja tätä osaamista tarvitaan kuntatasolla jatkossakin.

– Keskustelua maakunnan kanssa on tarpeen käydä, sillä joillakin alueilla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnan kokoisia. Kuntia kannustetaan osallistumaan myös maakuntien organisointiin ja huolehtimaan omalta osaltaan siitä, että yhteistyö kunnan ja tulevien maakuntien välillä on mahdollisimman toimivaa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Koskinen, p. 044 976 4225
Erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, p. 050 373 8499 

Tagit