Tiedote, 

40 tutkimuskunnan tulos:

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa koettu puutteita

(Kuntaliitto tiedottaa 16.12.2016) Sote- ja maakuntauudistuksen keskeneräisyys ja valmistelun eritahtinen eteneminen eri maakunnissa näkyy kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille tehdyssä reaaliaikaisessa arviointikyselyn tuloksissa. ARTTU2-tutkimusohjelman puitteissa tehtyyn kyselyyn vastasi 175 luottamus- tai johtavassa viranhaltijan roolissa toimivaa henkilöä 40 tutkimuskunnasta, jotka edustavat maata pienoiskoossa.

Kyselyhetkellä sote- ja maakuntalainsäädännön luonnokset olivat vielä lausuntokierroksella kunnissa ja uudistuksen esivalmistelu oli käynnistynyt suurimmassa osassa maakuntia. Uudellamaalla pääkaupunkiseudun asema sote-uudistuksessa oli kyselyajankohtana vielä auki.

Vastaajat kokivat puutteita uudistusten riskien huomioon ottamisessa, maakuntien erilaisuuden huomioon ottamisessa sekä ehdotusten toteuttamiskelpoisuudessa. Myös uudistuksen vuorovaikutteisuuteen suhtauduttiin melko kriittisesti, samaten uudistusten muutostuessa nähtiin parantamisen varaa.

Alle puolet, noin 45 prosenttia kyselyyn vastanneista kuntapäättäjistä arvioi, että oma maakunta on lähtenyt aktiivisesti valmistelemaan uudistuksia ja että omassa maakunnassa on riittävää osaamista uudistusten valmisteluun.

Uudistusten valmistelujen osalta kyselyyn vastanneiden kokemukset vaihtelevat: runsas neljännes, 27 prosenttia, koki, että yhteistyö maakunnan sisällä on vahvistunut uudistusten valmistelun aikana, kun taas runsas kolmannes, 38 prosenttia, oli päinvastaista mieltä.

Lokakuussa sähköisenä kyselynä 2016 toteutettu reaaliaikaisen arvioinnin REA-puntari tiedusteli ARTTU2-tutkimusohjelman neljänkymmenen kunnan johtavilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta näkemyksiä sote- ja maakuntauudistusten paikallisesta, maakunnallisesta ja valtakunnallisesta valmistelusta, sekä tulevaisuuden kunnan rakentamisesta. Vastaajista 53 prosenttia oli viranhaltijoita ja 47 prosenttia luottamushenkilöitä. Vastausprosentti oli 37.

Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on käynnistynyt

Tulevaisuuden kunnan rakentaminen on REA-puntarikyselyn perusteella käynnistynyt useimmissa kunnissa, mutta muutoksen laajuus vaihtelee kuntien ja kuntakokoluokkien välillä.

Näkemykset muutosten suuruudesta uuden kunnan rakentamisessa jakaa vastanneiden kuntapäättäjien mielipiteet: Muutoksia pieninä pitäneiden osuus oli 41 prosenttia ja merkittävänä pitävien 40 prosenttia. Muutoksia pidetään merkittävinä eniten suurissa yli 50 000 asukkaan kunnissa sekä johtavien viranhaltijoiden keskuudessa.

Vastaajien enemmistö, 58 prosenttia, kokee, että omassa kunnassa on selkeä visio ja lähes yhtä suuri enemmistö, 57 prosenttia kokee, että kunnassa on myönteinen kehittämisilmapiiri tulevaisuuden kuntaa kohtaan. Tulevaisuuden kunnan rakentamisen suunnitelmallisuudessa koetaan olevan parantamisen varaa.

Vain runsas neljännes, 28 prosenttia vastaajista, koki kyselyhetkellä lokakuussa, että tulevaisuuden kunnan kehittämistyötä on tehty riittävässä yhteistyössä kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Seuraava REA-puntarikysely tehdään tammi-helmikuussa 2017.

FAKTALAATIKKO
Reaaliaikaiseen arviointikyselyyn osallistuneet ARTTU-tutkimuskunnat
Askola, Espoo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna, Inari, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lappeenranta, Lempäälä, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raasepori, Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Vimpeli, Vöyri.

Lisätietoja:
tutkija Siv Sandberg, Åbo Akademi, p. 0400 726 380
professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto, p. 040 828 4350
yliopistonlehtori Hanna Vakkala, Lapin yliopisto, p. 040 4844 230
erityisasiantuntija Arto Koski, Kuntaliitto, p. 050 542 9299
tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen, Kuntaliitto, p. 0500 811 239

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta:
tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto, p. 050 337 5634, 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista