Tiedote, 

Kuntaliiton kysely: Suurin osa Suomen kunnista tarjoaa kuntalaisille palveluseteleitä 

Terveydenhuollossa palvelusetelien määrä suurin erikoissairaanhoidossa

 5.11.2018

Kaksi kolmesta Manner-Suomen kunnasta käyttää palveluseteleitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä, käy ilmi Kuntaliiton syksyllä tekemästä kyselystä. Palveluseteleiden käyttö on kasvanut voimakkaasti erityisesti terveyspalveluissa, kaikkein eniten niitä käytetään kuitenkin edelleen sosiaalipalveluissa.

Palvelusetelien käyttö terveyspalveluissa on kasvanut huomattavasti. Selvityksen tulosten mukaan terveyspalveluiden seteleiden osuus oli noussut 40 prosenttiin vuoden 2015 tasosta, jolloin terveyspalveluiden palvelusetelit olivat käytössä 26 prosentilla vastaajista. Sosiaalipalveluiden palveluseteleiden osuus puolestaan oli vastaavasti laskenut 74 prosentista 60 prosenttiin.    

Kuntaliitto lähetti palvelusetelikyselyn kaikille Manner-Suomen kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville yhteistoiminta-alueille. Vastauksia saatiin 143 kunnalta ja yhteistoiminta-alueelta. Kysely kattaa tiedot yhteensä 228 kunnasta, jotka vastaavat 77 prosenttia Manner-Suomen kunnista ja 84 prosenttia väestöstä.

Kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2015. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käytettävien palvelusetelien lisäksi Kuntaliitossa on erikseen selvitetty palvelusetelin käyttöä varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelien käyttö erikoissairaanhoidossa nelinkertaistunut

Erikoissairaanhoidossa palvelusetelien määrä on nelinkertaistunut kolmen vuoden takaiseen verrattuna. Erityisesti Tampereen ympäristökunnissa Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalalla, Pirkkalassa ja Lempäälässä on käytössä laaja ja keskenään yhteneväinen erikoissairaanhoidon palvelusetelijärjestelmä. 

-  Palveluseteli on löytänyt paikkansa erikoislääkärin vastaanottotoiminnassa, missä setelien määrä on lähes viisinkertaistunut kolmessa vuodessa. Leikkausten ja toimenpiteiden sekä tutkimusten osalta setelien määrät ovat kolminkertaistuneet. Perusterveydenhuollossa palveluseteliä käytetään yleisimmin kotisairaanhoidossa, terapiapalveluissa, hammaslääkärin vastaanotoilla ja apuvälineissä toteaa erityisasiantuntija Anu Nemlander Kuntaliitosta.

Palvelusetelien käyttö sosiaalipalveluissa kasvanut kolmanneksella

Sosiaalipalveluissa palvelusetelien määrä on kasvanut noin kolmanneksella vuodesta 2015. Eniten seteleitä käytetään kotipalvelussa, tehostetussa palveluasumisessa, omaishoitajien vapaan aikaisissa palveluissa sekä kotipalvelujen tukipalveluissa. Siun sotessa, Helsingissä, Essotessa, Kuopiossa ja Lapualla oli käytössä erityisen runsas valikoima sosiaalipalveluiden palveluseteleitä.

Valinnanvapauslain tavoitteita saavutettavissa palveluseteleiden avulla

Tämän vuoden kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa myös vastaajien suhtautumista palveluseteleiden käyttöön valinnanvapauden lisäämisen välineenä. Palvelusetelilakia pidettiin avovastauksissa hyvin toimivana ja palveluseteli nähtiin alkuvaiheessa riittävänä keinona lisätä valinnanvapautta. Vastaajista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että valinnanvapauslaille asetettuja tavoitteita voidaan toteuttaa palvelusetelin avulla.

- Palveluseteliä on opittu käyttämän kunnissa ja kuntayhtymissä ja sen käyttöä on laajennettu uusiin palveluihin. Nyt, kun sote-uudistuksen toteutus on viivästynyt, on erityisen tärkeää, että palvelusetelin kehittämistä ei pysäytetä. Markkinatuntemuksen parantaminen, palvelujen tuotteistus ja setelin arvon määritys vaativat osaamista, joka on siirrettävissä myöhemmin käynnistyviin asiakassetelin kokeiluihin ja uusiin palvelurakenteisiin, sanoo johtaja Tarja Myllärinen.

Lisätietoja:

Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat p. 050 596 9866

Anu Nemlander, erityisasiantuntija, p. 050 563 6180