Uudet kestävät kunnat: seutukaupungit

"Sujuvan elämän seutukaupungeissa työn ja arjen yhdistäminen on toimivaa - perinteistä ponnistaen, rohkeasti kehittäen. Osaaminen ja saavutettavuus tekevät seutukaupungeista teollisen Suomen kivijalan." - Seutukaupunkien visio

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

Seutukaupunkien haasteita ovat:

 • jäävät kaupunkipolitiikan ulkopuolelle
 • kilpailevat työvoimasta keskuskaupunkien kanssa
 • väestöpohjan supistuminen
 • korkeakouluyhteyksien ohentuminen
 • TKI-rahoituksen puuttuvat kanavat
 • isot rakennemuutokset
 • työpaikkojen väheneminen ja työttömyys
 • suurten kaupunkien haasteet - pienemmät resurssit
 • tiukka talous

Seutukaupunkien mahdollisuuksia ovat:

 • monipuoliset asuinmahdollisuudet
 • pientä kuntaa leveämmät hartiat tukea yritystoimintaa
 • sopivan kokoisia ketterille kokeiluille (esim. koulutus)
 • alueensa palvelu- ja talouskeskittymiä
 • vahvoja teollisuuspaikkakuntia

Toimenpiteitä seutukaupungeille 2021-2030:

Kuntatasolla:

 • monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden varmistaminen
 • innovatiivinen profiloituminen
 • kuntayhteistyön hyödyntäminen palveluissa ja viranomaistehtävissä
 • digitaalisten palveluiden lisääminen

Valtiotasolla:

 • kuntien rahoituksen kestävä ja pitkäjänteinen tarkastelu
 • etätyön verohelpotukset
 • seutukaupunkien tunnistaminen kaupunkipolitiikan keskeisiksi tekijöiksi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista