Uudet kestävät kunnat

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -ohjelmassa ovat valmistuneet tulevaisuuden kuntien keskeiset edunvalvontatavoitteet ja visiot erilaisia kuntatyyppejä varten.

Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

 

Visiot kuntakentälle:

Ensimmäinen visio: Yhteinen visio kuntakentälle


"Kunta on kuntalaisen koti. Kunta luo hyvän arjen, jossa kuntalaiset otetaan huomioon niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Kunta rakentaa tulevaisuutensa pitkäjänteisesti, moninäkökulmaisesti ja muiden kanssa yhteistyössä." - Kuntakentän yhteinen visio 2030

Toinen visio: Visio suurille kaupungeille


"Suuret kaupungit ovat kasvun ja kehityksen moottoreita. Monikulttuurisina ja kansainvälisinä yhteisöinä ja elinvoiman keskuksina ne kantavat valtion rinnalla vastuuta laajoista tehtävistä ja tukevat monipuolisesti kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin." - Suurten kaupunkien visio

Kolmas visio: Visio seutukaupungeille


"Sujuvan elämän seutukaupungeissa työn ja arjen yhdistäminen on toimivaa - perinteistä ponnistaen, rohkeasti kehittäen. Osaaminen ja saavutettavuus tekevät seutukaupungeista teollisen Suomen kivijalan." - Seutukaupunkien visio

Neljäs visio: Visio kehyskunnille


"Kehyskunnat ovat oman arvonsa tuntevia, ketteriä kehittäjiä ja kaupunkiseudun elinvoiman edistäjiä ja kasvun ilmentymiä. Kehyskunnat ovat digiratkaisujen ja uusien liikkumismuotojen mallikuntia. Ne mahdollistavat omalla toiminnalla ja yhteistyöllä toimivat palvelut ja onnellisen arjen vauvasta vaariin." - Kehyskuntien visio

Viides visio: Visio pienille kunnille


"Pienissä kunnissa ollaan lähellä ihmistä - toimintakulttuuri ketterä, nopea ja innovatiivinen. Pieni kunta tarjoaa elämää usein luonnon äärellä. Väljä ja viihtyisä elinympäristö on osana monipaikkaista elämäntapaa. Rajattoman nopeasti toimivat nettiyhteydet mahdollistavat työn ja asioinnin paikkariippumattomasti." - Pienten kuntien visio

Kuudes visio: Visio ruotsin- ja kaksikielisille kunnille


"Kaksikielinen kunta on moninainen, kansainvälinen ja innovoiva yhteisö, jossa kuntalaiset voivat hyvin. Kaksikielisyys ja pohjoismainen ulottuvuus tunnistetaan vahvuutena. Palveluita järjestetään kestävästi ja monimuotoisesti yhteistyössä uusia ratkaisuja ja alustoja hyödyntäen." - Ruotsin- ja kaksikielisten kuntien visio

Avaa kaikki

"Kunta on kuntalaisen koti. Kunta luo hyvän arjen, jossa kuntalaiset otetaan huomioon niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Kunta rakentaa tulevaisuutensa pitkäjänteisesti, moninäkökulmaisesti ja muiden kanssa yhteistyössä."

- Kuntakentän yhteinen visio 2030

centred-liftup

Uudet kestävät kunnat - Kuntaliiton tavoitteet

Suomen kunnat ovat ennennäkemättömien muutosten edessä. Lue lisää Uudet kestävät kunnat -tavoitteistamme.

lateral-image-left

Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030

Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin Kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. Työn tuloksena syntyi Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030.

lateral-image-left

Kestävä kehitys kunnissa ja YK:n Agenda 2030

Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti huomioiden samalla luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii kestävän kehityksen ohjaavana viitekehyksenä.

lateral-image-right

Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu

Sote lähtee ja työllisyyden hoito tulee – mitä kunnassa tulee tietää uudistusten kynnyksellä? Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu pyrkii luomaan kokonaiskuvan ja tarjoamaan kattavan peruspaketin tulevista muutoksista.

lateral-image-left
tags
Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
  • Uudet kestävät kunnat -viestintä
  • yhteiset digiratkaisut -verkosto
  • kuntien digikehittämisen viestintä
  • Digiä kuntatyössä -projekti