Miltä näyttää kuntien tulevaisuus?

Uudet kestävät kunnat

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton ohjelma tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -ohjelmassa ovat valmistuneet tulevaisuuden kuntien keskeiset edunvalvontatavoitteet ja visiot erilaisia kuntatyyppejä varten.

Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

 

Avaa kaikki

"Kunta on kuntalaisen koti. Kunta luo hyvän arjen, jossa kuntalaiset otetaan huomioon niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä. Kunta rakentaa tulevaisuutensa pitkäjänteisesti, moninäkökulmaisesti ja muiden kanssa yhteistyössä."

- Kuntakentän yhteinen visio 2030

centred-liftup

Suuret kaupungit

Tutustu Uudet kestävät kunnat -ohjelman suurten kaupunkien visioon, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

lateral-image-left

Seutukaupungit

Tutustu Uudet kestävät kunnat -ohjelman seutukaupunkien visioon, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

lateral-image-left

Kehyskunnat

Tutustu Uudet kestävät kunnat -ohjelman kehyskuntien visioon, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

lateral-image-left

Pienet kunnat

Tutustu Uudet kestävät kunnat -ohjelman pienten kuntien visioon, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

lateral-image-left

Ruotsin- ja kaksikieliset kunnat

Tutustu Uudet kestävät kunnat -ohjelman ruotsin- ja kaksikielisten kuntien visioon, haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

lateral-image-left

Kuntajohtajien haastattelusarja

Miten Uudet kestävät kunnat -ohjelmassa tunnistetut ilmiöt resonoivat kunnissa?

lateral-image-right

Uudet kestävät kunnat - Kuntaliiton tavoitteet

lateral-image-left

Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030

Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin Kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. Työn tuloksena syntyi Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030.

lateral-image-right

Kestävä kehitys kunnissa ja YK:n Agenda 2030

Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti huomioiden samalla luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii kestävän kehityksen ohjaavana viitekehyksenä.

lateral-image-left

Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu

Sote lähtee ja työllisyyden hoito tulee – mitä kunnassa tulee tietää uudistusten kynnyksellä? Isot reformit ja kuntatalous -julkaisu pyrkii luomaan kokonaiskuvan ja tarjoamaan kattavan peruspaketin tulevista muutoksista.

lateral-image-left

Kuntien systeeminen muutos ja suhde asiakaskeskeisyyteen -raportti

Miten erilaiset kunnat hyödyntävät asiakaslähtöisyyttä ja miten digitalisaatio näyttäytyy tässä kokonaisuudessa?

lateral-image-right
tags
Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA