Tulevaisuuden kuntien visiointityö

Uudet kestävät kunnat

Uudet kestävät kunnat on Kuntaliiton visiointityö tulevaisuuden kuntien rakentamiseksi. Tavoitteena on luoda perustaa ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kestäville kunnille. Uudet kestävät kunnat -työssä valmistuvat tulevaisuuden kuntien keskeiset edunvalvontatavoitteet ja visiot erilaisia kuntatyyppejä varten.

Uudet kestävät kunnat -työtä tehdään Kuntaliiton verkostojen avulla ja siinä hyödynnetään kuntiin liittyviä tutkimuksia ja ennakointiaineistoja sekä työpajoista, aivoriihistä ja ryhmähaastatteluista saatua tietoa.

Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030

Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin Kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. Työn tuloksena syntyi Kestävät kunnat -ennakointijulkaisu 2030.

lateral-image-left

Kestävä kehitys kunnissa ja YK:n Agenda 2030

Kestävä kunta turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti huomioiden samalla luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 toimii kestävän kehityksen ohjaavana viitekehyksenä.

lateral-image-right
tags
Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekti- ja viestintäasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Vastuualueet
  • yhteiset digiratkaisut -verkosto
  • kuntien digikehittämisen viestintä
  • Digiä kuntatyössä -projekti