Agenda2030:n toimeenpanon kansallista seurantaa valmisteleva asiantuntijaverkosto

Valtioneuvoston kanslia on kutsunut koolle Agenda2030 toimeenpanon kansallista seurantaa valmistelevan asiantuntijaverkoston. Verkostossa Kuntaliittoa edustaa asiantuntija Jenni Kuja-Aro.

​Kuntaliiton tavoitteena on tuoda asiantuntijaverkoston työssä esiin paikallis- ja aluetason kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen toimijat, seurantakohteet ja indikaattorit. Lisäksi nostetaan esiin indikaattoreihin liittyvät kehitystarpeet kattavan, tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen seurantatiedon muodostamiseksi.

Verkoston toimikausi kestää 30.5.2017 saakka.

 

Syyskuussa 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat globaalista kestävän kehityksen toiminta-ohjelmasta (Agenda2030), joka astui voimaan vuoden 2016 alussa. Toimintaohjelma ohjaa globaalia kestävän kehityksen politiikkaa vuoteen 2030 saakka. Se sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta, joiden toimeenpanoon YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet.

 

Suomen hallitus laatii vuoden 2016 loppuun mennessä kansallisen Agenda2030 -toimenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma määrittelee hallituksen toimintaa Agenda2030:n ja kestävän kehityksen edistämisessä. Suunnitelma on ylivaalikautinen, mutta samalla identifioi Agenda2030:n valossa ne keskeiset painopistealueet joihin nykyinen hallitus erityisesti panostaa. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan laatima ja 2016 keväällä päivittämä "Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus" on keskeinen kansallinen linjaus myös Agenda2030 toimeenpanon kannalta.

 

Kestävän kehityksen seurantatiedon pohjalta voidaan arvioida edistymistä ja käydä tietoperusteista keskustelua kestävän kehityksen tilasta Suomessa sekä siitä, miten ja millä keinoilla kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista parhaiten edistetään. Kestävän kehityksen tilaa on Suomessa yli kymmenen vuoden ajan seurattu kestävän kehityksen indikaattorikokonaisuudella (http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys).

 

Nyt koottavan seuranta- ja arviointijärjestelmää valmistelevan asiantuntijaverkoston tehtävänä on marraskuun 2016 loppuun mennessä:

1) Muodostaa kokonaisnäkemys siitä, miten nykyiset kestävän kehityksen indikaattorit vastaavat nykyisiä ja tulevia tietotarpeita kestävän kehityksen tilan seurannalle ja arvioinnille Suomessa Agenda2030:n ja Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen valossa.

2) Laatia kokonaisnäkemyksen pohjalta esitys kestävän kehityksen indikaattoreista. Lisäksi määrittää kestävän kehityksen kannalta keskeisiä asioita, joiden seuranta on oleellista, mutta joita koskevaa seurantatietoa ei saada indikaattoreista, sekä esittää näihin kysymyksiin sopivia seurantamekanismeja.

3) Tukea valtioneuvoston kansliaa kokonaisvaltaisen kansallisen toimeenpanon seuranta- ja arviointijärjestelmän laadinnassa Agenda2030:lle.

 

Verkoston työskentelyn lopputulos avataan kommentoitavaksi otakantaa.fi foorumilla joulukuussa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää