Työllisyys

Eurooppalainen työllisyysstrategia

Euroopan työllisyysstrategia on peräisin vuodelta 1997, jolloin EU-maat sitoutuivat luomaan yhteiset työllisyyspoliittiset tavoitteet ja päämäärät. Työllisyysstrategian päätavoitteena on luoda uusia ja parempia työpaikkoja EU:hun.

Työllisyysstrategia on osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa ja sitä toteutetaan EU-ohjausjakson puitteissa. EU-ohjausjaksolla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikkaa yhteistyössä EU-toimielinten kanssa.

Työllisyysstrategian toteuttamista tukee työllisyyskomitean työskentely ja siihen kuuluvat seuraavat EU-ohjausjakson vaiheet:

  1. Työllisyyden suuntaviivat – kansallisten työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat, joista komissio ja EU-maat sopivat ja jotka neuvosto hyväksyy. Suuntaviivoissa asetetaan yhteiset prioriteetit ja tavoitteet.
  2. Yhteinen työllisyysraportti – työllisyysraportissa käsitellään EU:n työllisyystilannetta ja työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpanoa ja arvioidaan keskeisten työllisyys- ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulua. Työllisyysraportin julkaisee komissio ja sen hyväksyy EU:n neuvosto.
  3. Kansalliset uudistusohjelmat – EU-maiden raportit työllisyyspolitiikan linjauksista. Komissio analysoi niiden pohjalta, miten politiikka vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. (asiakirjatietokanta: kansalliset uudistusohjelmat ennen vuotta 2011)
  4. Maakohtaiset raportit – komissio julkaisee maakohtaiset raportit, joissa arvioidaan kansallisia uudistusohjelmia ja EU-maiden talouspolitiikkaa. Arvioinnin perusteella kullekin EU-maalle annetaan maakohtainen suositus.

Lisätietoa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!