Työllisyys

Eurooppalainen työllisyysstrategia

Euroopan työllisyysstrategia on peräisin vuodelta 1997, jolloin EU-maat sitoutuivat luomaan yhteiset työllisyyspoliittiset tavoitteet ja päämäärät. Työllisyysstrategian päätavoitteena on luoda uusia ja parempia työpaikkoja EU:hun.

Työllisyysstrategia on osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa ja sitä toteutetaan EU-ohjausjakson puitteissa. EU-ohjausjaksolla koordinoidaan jäsenmaiden talous- ja finanssipolitiikkaa yhteistyössä EU-toimielinten kanssa.

Työllisyysstrategian toteuttamista tukee työllisyyskomitean työskentely ja siihen kuuluvat seuraavat EU-ohjausjakson vaiheet:

  1. Työllisyyden suuntaviivat – kansallisten työllisyyspolitiikkojen suuntaviivat, joista komissio ja EU-maat sopivat ja jotka neuvosto hyväksyy. Suuntaviivoissa asetetaan yhteiset prioriteetit ja tavoitteet.
  2. Yhteinen työllisyysraportti – työllisyysraportissa käsitellään EU:n työllisyystilannetta ja työllisyyssuuntaviivojen täytäntöönpanoa ja arvioidaan keskeisten työllisyys- ja sosiaalisten indikaattoreiden tulostaulua. Työllisyysraportin julkaisee komissio ja sen hyväksyy EU:n neuvosto.
  3. Kansalliset uudistusohjelmat – EU-maiden raportit työllisyyspolitiikan linjauksista. Komissio analysoi niiden pohjalta, miten politiikka vastaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. (asiakirjatietokanta: kansalliset uudistusohjelmat ennen vuotta 2011)
  4. Maakohtaiset raportit – komissio julkaisee maakohtaiset raportit, joissa arvioidaan kansallisia uudistusohjelmia ja EU-maiden talouspolitiikkaa. Arvioinnin perusteella kullekin EU-maalle annetaan maakohtainen suositus.

Lisätietoa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.