Työllisyys

Työllistymistä edistävät monialaiset yhteispalvelut

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on yhteistoimintamalli, jossa kunta, TE-toimisto ja Kela yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työllistymisen edistämiseksi tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisen etenemisestä ja seurannasta.

TYP-toiminnan lähtökohtana on aina työllistyminen sekä monialaisen yhteispalvelun tarpeen poistuminen asiakkaan valmiuksien parantamisen keinoin. Tavoitteena on työnhakijoiden henkilökohtainen kohtaaminen, palvelutarpeen selvitys, osaamisen kartoitus ja sen päivittäminen. Tavoitteeseen päästään rakentamalla kokonaisvaltainen palveluprosessi (saumattomat polut työllisyyteen), johon kytketään aina tarvittaessa kuntien tarjoamat työllisyyttä edistävät palvelut ja tuki, Kelan palvelut, TE-palvelut sekä muiden palvelun tuottajien tarjoamat palvelut (oppilaitokset, kolmas sektori, yritykset).

Työttömyyden pitkittyessä (6 kuukauden työttömyyden jälkeen) tulee työnhakijan yksilöllinen tilanne ja mahdollinen palvelutarve tunnistaa. Tarvitaan vahva ohjausyksikkö, joka ohjaa ja yhteensovittaa eri toimijoiden tarjoamia palveluja palvelukokonaisuuksiksi. Ohjaus- ja koordinointitehtävään sopii hyvin työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), jolla on jo paljon kokemusta ja osaamista monialaisesta toiminnasta, räätälöityjen saumattomien polkujen rakentamisesta sekä työnantajayhteistyöstä.

TYP -toiminta on ollut käytössä jo yli kymmenen vuotta ja se muuttui lakisääteiseksi vuonna 2015, jolloin kunnat saivat tehtäväkseen TYP-johtajuuden. Kunnat ovat pitäneet tehtävää tärkeänä, kehittäneet ja resursoineet toimintaa merkittävästi. Kunnilla on TYP-johtajuuteen ja erilaisten palveluiden yhteensovittamiseen tarvittavaa osaamista, ammattitaitoista henkilöstöä, toimitiloja ja välineitä. TYP-verkostoja on tällä hetkellä 33.

Lisätietoa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Webinaari: TE-uudistuksen viestintä 28.5.

Tervetuloa mukaan webinaariin, jossa käsitellään TE-uudistuksen viestintää. Mitä se merkitsee jokaiselle kunnalle? Mitä vaihtoehtoja viestinnässä on? Mistä kannattaa viestiä heti ja mistä myöhemmin?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.