Ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojekti hyvässä vauhdissa

Suomen Kuntaliitto käynnisti vuoden 2016 alussa yhdessä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa kolmevuotisen (v. 2016-2018) ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojektin, OMA-projektin. Projektiin osallistuu 13 koulutuskun-tayhtymää/koulutusosakeyhtiötä ja niiden 37 jäsen- ja omistajakuntaa.

Projektissa tuetaan ja vahvistetaan koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta sekä kuvataan tarkoituksenmukaisia ohjausmekanismeja. Sen tuotoksena kehitetään käytäntöjä osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien omistajaohjaukseen toimintaympäristön muuttuessa. 

Projektin taustalla on toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi, jossa uudistetaan muun muassa sekä ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö että rahoituslainsäädäntö ja järjestämisluvat. Reformi on myös Kuntaliiton strategiseen toimintasuunnitelmaan valittu, liiton menestystekijää toteuttava toimenpide.  

Projektissa on tavoitteena vaikuttaa uudistettavana olevaan lainsäädäntöön ja välittää osallistujien viestit vuoropuheluna opetus- ja kulttuuriministeriöön, joka kuntien ja koulutusorganisaatioiden ohella myös osallistuu projektin rahoitukseen. 

Syksyn aikana pidetyissä aluetilaisuuksissa arvioitiin omistajaohjauksen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Koulutusorganisaation ja omistajakuntien välisessä vuorovaikutuksessa todettiin kehitettävää mm. kevyessä, aikataulutetussa tietojenvaihdossa. Kehittämistarpeita havaittiin myös tavoiteasetannan, raportoinnin ja hallituksen nimityspolitiikan osalta.  

Tulevana vuonna projektissa omistajaohjausta kehitetään edelleen kuntalain ja uudistetun konserniohjeen mukaiseksi. Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutuksia tarkastellaan myös omistajaohjauksen näkökulmasta.