AUTA-hankkeessa hettavissa tukea digipalveluiden tuelle

Valtiovarainministeriön AUTA-asiakasta hanke etsii rahoitettavia hankkeita, jossa asiakasta autetaan digitaalisten palveluiden äärelle. Autetaan niitä, jotka eivät pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja

  • Julkiset palvelut digitalisoituvat
  • Kaikki eivät pysty itse käyttämään näitä palveluja
  • kokeiluja, joissa autetaan asiakkaita palvelujen käytössä kokeiluja, joissa autetaan asiakkaita palvelujen käytössä

Hankkeessa ei kehitetä digipalveluita, vaan etsitään keinoja, jolla asiakas saa niitä hyödynnettyä. Lisätietoa hankkeesta ja rahoituksen hakemisesta löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Toimintamallia kehitetään kokeilujen avulla. Asioinnin tuen kokeilut voivat olla hyvin monenlaisia, eri asiakasryhmille suunnattuja ja eri alueilla toteutettavia. Kokeiluja voivat ehdottaa kunnat, valtion viranomaiset, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yksittäiset kansalaiset tai näiden yhteenliittymät.

Hakuaikaa on maaliskuun 2017 loppuun asti. http://vm.fi/auta-hanke