Esedu esimerkkinä Kuntamarkkinoilla alueensa elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistajana

​Tulevaisuuden kunnan keskeisiä tehtäviä ovat hyvinvoinnin ja terveyden sekä elinvoiman edistäminen. Ammatillinen koulutus on tulevaisuuden kunnan keskeinen väline elinkeinoelämän edistäjänä ja osa työllisyyttä edistäviä palveluita. Lisäksi ammatillinen koulutus vastaa osaltaan koko perusopetuksen päättävän ikäluokan koulutuksesta toisella asteella.

Etelä-Savossa puhalletaan yhteen hiileen –ammatillinen koulutus nähdään erittäin tärkeänä kuntien työ- ja elinkeinopolitiikan välineenä. Esedu oli esillä esimerkillisenä toimijana Kuntamarkkinoilla 14.9. Kuntatalolla. Mikkelin kaupunkikonsernin tytäryhtiö toteuttaa omistajiensa, Mikkelin ja Pieksämäen kaupunkien, sekä koko Etelä-Savon maakunnanstrategisia tavoitteita varmistamalla alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn.

Esedun toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen esitteli Esedun mallia viedä läpi ammatillisen toisen asteen reformia. Osaamisen kehittäminen on koottu suurempiin kokonaisuuksiin (Hyvinvointi ja palvelut, Teknologia ja rakentaminen, Metsä ja logistiikka), joiden sisällä opiskelijoille pystytään tarjoamaan joustavampia opintopolkuja ja väheneviä resursseja voidaan käyttää tinkimättä koulutuksen laadusta. Esedu profiloituu eritysesti metsän, älykkään rakentamisen, kotona asumisen tukemisen sekä matkailun ja puhtaan ruuan ympärille hyödyntäen digitalisaation, robotiikan ja yrittäjyyden keinoja vastatessaan alueen osaamisen nostamisesta. Alueemme on pienyritys- ja palveluvaltainen ja meillä on myös vahva julkinen sektori.

Ammattiopiston toiminta on vaikuttavaa. 83 % Etelä-Savon ammattiopistosta valmistuneista jää maakuntaan asumaan. Pienyritysvaltaisen Etelä-Savon uusien yritysten perustajista noin 70 % on valmistunut Esedusta. Voidaan perustellusti sanoa, että Esedu on tehnyt upeaa työtä yrittäjyyden ja sitä kautta elinvoiman edistämiseksi toiminta-alueellaan. Etelä-Savon kauppakamarin Senior Advisor Esko Pitkänen nosti ”Esedun parhaiksi” erityisesti yrittäjyyskasvatuksen, monipuolisen kansainvälisen toiminnan sekä yhteistyön alueen toimijoiden kanssa.

Esedun omistajan edustajana sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen toivoi, että päättäjät muistavat ammatillisen koulutuksen merkityksen lukioiden rinnalla. Hän toivoi, että tulevaisuudessa opiskelija voi yhä joustavammin valita opintoja eri koulutusorganisaatioista oman osaamisensa kehittämiseksi riippumatta rakenteista.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arja-Leena Saastamoinen, Esedu, puh. 044 7115 691
sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, Mikkelin kaupunki, puh. 044 794 3000
senior advisor Esko Pitkänen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400 651 029
erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto, puh. 050 437 0045

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.