Hankerahoitusta tarjolla kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota kirittäville kokeiluhankkeille

KIRA-digi -hanke on myöntänyt 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluissa muun muassa halutaan sujuvoittaa kaavoitusta digitalisoinnilla, edistää sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa, kehittää taloteknisten järjestelmien integraatiota sekä luoda palveluasumisen digitalisaation pilotointiympäristö. KIRA-digi-hankkeessa kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa toimintaansa yhdessä digitalisaation avulla.

KIRA-digi toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Kuntaliitosta hankkeessa on ollut mukana kehittämispäällikkö Matti Holopainen. 
Kuntasektori on keskeinen toimija Kiinteistö- ja rakennusalalla. Kunnat vastaavat asemakaava-alueiden maankäytön suunnittelusta ja toteuttamisesta. Asemakaava-alueilla kiinteistörekisteriä pitävissä kaupungeissa (75) on yhteensä 4 miljoonaa asukasta. On arvioitu, että kuntien asemakaava-alueilla on noin 80-90 % maan kiinteistövarallisuudesta. Kunnat ovat merkittävä kiinteistöjen omistaja. On tärkeää, että kuntasektori on toimiva yhteistyötaho yritysten suuntaan kiinteistö- ja rakennusalan koko elinkaaren digitaalisissa prosesseissa sekä palvelujen tilaajina että tuottajina. Myös kunnat voivat hakea kokeiluhankerahoitusta KIRA-digi hankkeesta.

KIRA-digi-hankkeen yhteydessä ns. Kehto-kaupunkien (22 suurinta  kaupunkia) tavoitteena on kehittää infraomaisuuden hallintaa ja avata prosessien rajapintoja digitaalisten palveluiden mahdollistamiseksi. Kuntaliiton tavoitteena on levittää ko. ratkaisut koko kuntasektorin käyttöön ja mahdollistaa kuntien teknisen- ja ympäristötoimen prosessien tuottaman ajantasaisen tiedon käyttäminen kuntien yhteisestä KuntaTietoPalvelusta ( http://www.kunnat.net/fi/kuntatieto/ktp/Sivut/default.aspx ).

Hakukierroksia tulee 2.1.2017 avautuvan haun jälkeen vielä neljä vuosien 2017-2018 aikana. Kokeiluhankkeisiin on varattu 4,4, miljoonaa euroa.
KIRA-digi avaa rakentamisen ja kaavoituksen julkisen tiedon kaikkien helposti käytettäväksi. Se kehittää sujuvasti yhteen toimivia järjestelmiä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Eri toimijat voivat tallentaa, käsitellä ja jakaa tietoa tehokkaasti, kun niillä on esimerkiksi yhteinen sanasto ja yhteensopivat tietojärjestelmät. KIRA-digi lisää tiedon avoimuutta, kun kerran tuotettu ja tallennettu tieto on ajantasaisena viranomaisten, yritysten ja kansalaisten käytössä eri sähköisten palveluiden kautta. Tämä on erityisen tärkeää kiinteistö- ja rakentamisalalla, koska rakennushankkeisiin ja rakennusten ylläpitoon osallistuu niiden elinkaaren aikana lukuisia toimijoita.

KIRA-digi tunnistaa ja poistaa digitalisaatiota hidastavia säädöksiä KIRA-alalla, jotta ketterä digitaalinen ekosysteemi voi syntyä. Hanke rahoittaa kokeiluhankkeita, jotka testaavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkkoa hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja.

Lisätietoja:

 

Linkit: