Hankintalain sidosyksikkölinjauksilla häiriöitä kunnallisten yhtiöiden toimintaan

Tiukalla sidosyksikkömääritelmällä ja rajoittamalla rajusti sidosyksikköyhtiöiden ulosmyyntiä markkinoilla enintään 5 %:iin ja enimmillään 500 000 euroon aiheutettaisiin pahimmillaan vakavia häiriöitä kunnallisten yhtiöiden toimintaan. Erityisesti kunnallisen jätehuollon palveluiden saatavuus olisi vaakalaudalla. Rajoittamisella olisi vaikutuksia jätehuollon ohella myös muihin kunnan palveluihin, mm. kunnossapidon, ruokahuollon sekä puhtaus - ja tekstiilipalveluiden toimintaan.

​Monilla kunnallisilla sidosyksiköillä markkinaehtoinen myynti markkinoille ylittää 5 % tai euromääräinen raja tulisi merkitseväksi, vaikka pääosa toiminnasta kohdistuukin omistajiin. Sidosyksikköä ei voi yleensä helposti muuttaa markkinayhtiöksi, koska silloin se ei voisi toteuttaa sitä tarkoitusta, jota varten se on alun perin perustettu, esimerkiksi hoitamaan kuntien puolesta kunnalle säädettyjä lakisääteisiä tehtäviä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.