JHS

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelma on julkaistu ruotsiksi

JHS 199 suosituksella edistetään uuden kuntalain kunnille luomaa velvoitetta (109 §) julkaista talousarvio- ja taloussuunnitelmatiedot yleisessä tietoverkossa sekä varmistetaan osaltaan tiedon julkaisu yhdenmukaisessa formaatissa tiedon jatkohyödyntämistä varten. Erityisesti yhdenmukaista tietojen esittämistä tarvitaan kuntatalousohjelman tietopohjaan ja kehittämiseen liittyen. Suosituksen kohteena ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen. Suosituksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Suosituksen liitteenä oleva käsikirja ohjaa sitovien tietojen laatimista oikeaan muotoon (soveltamisohje).

Suositus suomeksi: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/199

Suositus ruotsiksi: http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/199