Kansallisen täytäntöönpanon taustaryhmä

Keskisuurten polttolaitosten päästöjä koskeva direktiivi

Työryhmän tehtävänä on avustaa tarvittavien ympäristönsuojelulain ja asetuksen valtioneuvoston asetuksen 750/2013 muutoksissa laadinnassa 1-50 MW polttolaitosten osalta. Direktiivi rajoittaa polttolaitosten typen oksidien, rikkidioksidin ja hiukkaspäästöjä.

Tässä yhteydessä rekisteröitäviksi tulevat kaikki 1-5 MW laitokset ja lupamenettely koskee edelleen yli 5 MW laitoksia. Erityishuomio direktiivin täytäntöönpanossa on kiinteää polttoainetta, lähinnä puuta käyttävissä ja kaukolämpöä tuottavissa laitoksissa niiden hiukkasista aiheutuvien päästöjen osalta. Direktiivin edellyttämät päästörajoitukset tulevat uusien laitosten osalta voimaan 21.12.2018 ja vanhojen laitosten osalta vaiheittain vuonna 2025 (5-50 MW) tai vuonna 2030 (1-5 MW) erilaisin poikkeuksin.

Työryhmän toimikausi 3.11.2016-30.9.2017. Jäsenenä energiainsinööri Kalevi Luoma (varalla ympäristöpäällikkö Miira Riipinen) Kuntaliitosta.

Kuntaliiton tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen rekisteröintimenettely, tarkoituksenmukainen päästöjen valvonta ja toiminnanharjoittajille hyvissä ajoin ennakkoon suunnattu informaatio.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.