Kokeilukulttuurilla tulevaisuuteen

Millainen on kokeileva tulevaisuuden kunta? Mitä hyötyä kokeiluista on? Miten niissä onnistutaan ja mitä niistä opitaan? Miten epäonnistumista juhlitaan? Mikä on itse asiassa kokeilu?

Tällaisia kysymyksiä pohdittiin Kokeilukulttuurilla tulevaisuuteen -seminaareissa Kuntamarkkinoilla 14.-15.9.2016. Seminaarit järjesti Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma, jonka tavoitteena on nostaa kuntien tekemä arvokas työ näkyväksi ja mahdollistaa kokeilukulttuurin vahvistuminen kunnissa ja alueilla. Ohjelman työtapana on yhdessä kehittäminen kuntien kanssa kuntalähtöisesti.

​Kokeilevat kunnat ja alueet rakentavat tulevaisuutta

Kokeilevista kunnista antoivat esimerkkejä tällä kertaa Lapinjärvi, Ilomantsi ja Espoo sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton kokoamat kuntien esimerkit.

- Lapinjärvi on ihmislähtöinen kunta, joka on verkostoissa toimiva asioiden mahdollistaja, korosti kunnanjohtaja Tiina Heikka puheenvuorossaan. Lapinjärvellä kokeilukulttuuri on arkipäivän toimintaa.

Ilomantsissa kokeilujen taustalla olivat muutostarpeet opetustoimen ja soten rajapinnoilla, palvelujen turvaaminen sekä käytäntöjen kehittäminen kouluissa. Uuden kehittäminen mahdollistui luottamushenkilöiden ja koko organisaation tuella.

- Uutta toimintatapaa kokeillaan ensin ja sitten vakiinnutetaan. Näin on saatu aikaan sekä toiminnan ja työtehtävien muutoksia, että säästöjä, sanoi sivistysjohtaja Marjut Ahokas.

Espoossa on kehitetty muiden kuntien kanssa digitaalisia työvälineitä, joiden tavoitteena on vastata sekä toimintaympäristön että asiakastarpeiden muutoksiin.

- Työvälineet antavat mahdollisuuden palvelujen kehittämiseen uusilla tavoilla. Nämä työkalut ovat kaikkien käytössä avoimesti, esitti kehittämispäällikkö Valia Wistuba.

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtaja Tiina Rajala oli koonnut kuntien näkemyksiä hyvistä kokeiluista. Niitä kuvasivat sanat aitous, tavoitteellisuus ja dialogisuus. Hänen viestinsä meille oli: Kokeile, kehity, innostu ja onnistu.

- Tulevaisuuden kunta on kokeileva, sivistynyt ja elinvoimainen kunta. Se uskoo ja luottaa itseensä, kuntalaisiin, vuorovaikutteiseen johtamiseen ja demokratiaan, kiteytti Rajala.

Keskusteluissa tavoitteiden lisäksi nousivat esille mitattavat tulokset ja lupa epäonnistua, oppia ja kokeilla uudella tavalla.

Uskalla kokeilla ja verkottua

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelmassa arvostetaan erilaisia kokeiluja, arjen käytännön tekoja ja laajempia uudistuksia. Ohjelmassa painotetaan kokeiluihin innostavaa toimintakulttuuria sekä kokeilut mahdollistavaa lainsäädäntöä ja ohjausta. Ohjelman ytimessä ovat kuntien, kuntayhtymien ja sidosryhmien edustajista koostuva Kokeilulähettiläiden ryhmä. Kuntien esimerkit olivat Kokeilulähettiläiden kertomaa.

MeUskaltajat -markkinointikampanjassa levitetään kuntien käytäntöjä tarinoiden ja viestinnän avulla. MeUskaltajat -verkostossa jaetaan osaamista sekä innovoidaan ja kehitetään yhdessä. Verkosto on avoin ja siihen voi osallistua monilla tavoilla. Verkoston Tarinapajat ja foorumit tarjoavat vertaiskehittämisen mahdollisuuksia ja kyselyillä pyrimme kartoittamaan laajemmin kuntakentän näkemyksiä.

Ohjelman kolme tutkimus-, kehitys- ja kokeiluprojektia tuottavat tietoa kokeilujen mahdollistamista ja kokeilukulttuurin vahvistamista varten. Näistä syntyy myös toimintamalleja ja työvälineitä päätöksentekoa, johtamista ja toimintakulttuurin muutosta varten. Tietoa tuotetaan seuraavista aiheista: Kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointi, Uskalla kokeilla -myös hankinnoissa sekä Kokeiluympäristöjen johtaminen ekosysteeminäkökulmasta.

Mikä on kokeilu? -kysymystä on jäsennetty valtioneuvoston kansliassa, joka toteuttaa hallitusohjelman kärkihanketta ”Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri”. Kokeilut voivat olla pieniä ja nopeita, mutta myös tutkimuksellisia ja yhteiskunnallisia kokeiluja. Valtioneuvoston kanslialla on myös kehitteillä työvälineitä ja alusta kokeilemiseen.

Ilmianna vuoden kokeiluteko ja tule mukaan Uskalla kokeilla -verkostofoorumiin!

”Onnistunut kokeilu on luonteeltaan rohkeasti ja ennakkoluulottomasti olemassa olevia toimintoja haastava. Tavoiteasettelultaan kokeilu on konkreettinen ja käytännönläheinen, se liittyy kunnan kehittämiseen sekä on toteutettavissa oleva. Kokeilu on toteutettu sellaiseen toimintaan liittyen, josta ei ole ollut aikaisemmin tietoa. Kokeilun tulokset on käsitelty huolellisesti niin kokeilijoiden keskuudessa kuin kunnan päätöksenteossa. Uuden oppiminen on ollut keskeinen lähtökohta kokeilussa.” Nämä kriteerit ovat lähtökohtana vuoden 2016 kokeiluteolle ja ne ovat tulosta Kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointi -hankkeen haastatteluista.

Jätä ehdotuksesi vuoden kokeiluteoksi sähköisellä lomakkeella 16.10.2016 mennessä. Kuntaliitto palkitsee vuoden 2016 kokeiluteon Uskalla kokeilla -verkostofoorumissa 16.11.2016.

Uskalla kokeilla -verkostofoorumi tarjoaa mahdollisuuden innovointiin, osaamisen jakamiseen ja verkottumiseen. Foorumissa käsitellään kokeilukulttuuria yksilön luovuuden ja laajojen kokeiluympäristöjen (ekosysteemi) näkökulmasta sekä kuullaan esimerkkejä kokeiluista kunnissa, alueilla ja sotessa. Ideapajoissa on mahdollisuus jalostaa kokeiluhengessä omia kokeiluideoitaan muiden kuntien kanssa alustajien ajatusten virittämänä. Foorumin ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

Lisätietoa Uskalla kokeilla -ohjelmasta ja MeUskaltajat-verkostosta löydät ohjelman nettisivuilta www.kunnat.net/uskallakokeilla.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.