Komissiolta sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma

Komissio julkaisi 19.4.2016 EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016-2020, jossa esitetään 20 toimenpidettä julkishallinnon digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi. 
Toimintasuunnitelmalla komissio haluaa antaa vauhtia julkisen sektorin nykyaikaistamispyrkimysten ja resurssien koordinointiin sähköisen hallinnon alalla.

​Komissio katsoo, että julkishallinnon digitaaliset palvelut eivät vielä ole saumattomasti kansalaisten ja yritysten hyödynnettävissä koko EU:n alueella. Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus luoda pitkän aikavälin visio periaatteista, joihin jäsenvaltiot voivat ankkuroida omia strategioitaan ja toimenpiteitään.  

Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa komissio aikoo erityisesti:

  • auttaa EU:n jäsenvaltioita kehittämään rajat ylittäviä sähköisiä terveydenhuoltopalveluja, kuten sähköisiä lääkemääräyksiä ja potilaskertomuksia.

  • nopeuttaa siirtymistä sähköisiin hankintamenettelyihin, sähköisiin allekirjoituksiin ja yhden kerran periaatteeseen julkisissa hankinnoissa.

  • perustaa keskitetyn digitaalisen palvelupisteen, jonka kautta käyttäjät saavat kaikki tieto-, neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelut, joita tehokkaaseen toimintaan valtioiden rajojen ylitse tarvitaan.

  • kytkeä toisiinsa kaikki kauppa- ja maksukyvyttömyysrekisterit ja yhdistää ne Euroopan oikeusportaaliin, josta tulee keskitetty asiointipiste. 

  • käynnistää viranomaisten kanssa pilottihankkeen, jossa sovelletaan ”yhden kerran” periaatetta yrityksiin valtionrajojen ylitse. Tämä merkitsee sitä, että yritysten täytyy toimittaa asiakirjansa vain yhden EU-maan viranomaisille, vaikka ne toimisivat myös muissa EU-maissa.

Samassa yhteydessä julkaistiin joukko muita aloitteita, kuten Eurooppalainen pilvipalvelualoite sekä aloite Euroopan teollisuuden digitalisoinnista.​​​​​​

 

Linkkejä: