Kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmää kehitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä syntyi 1990-luvun alussa ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan.

​Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistuksen tavoitteena on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaa paremmin huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet. Lähtökohtana on, että taide- ja kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan myös tulevaisuudessa.

Teatterin, tanssin, sirkuksen, museoiden ja orkesterien valtionosuusjärjestelmä on tuonut vakautta ja pitkäjänteisyyttä kulttuurin tekemiseen. Näin on tuettu kulttuurin ja taiteen saatavuutta maan eri osissa. Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 121 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Valtionosuusjärjestelmä on toiminut hyvin. Toisaalta sitä kritisoidaan jäykkyydestä ja sen sisälle on vaikea päästä. Nykyinen järjestelmä sulkee uusia toimijoita rahoituksen ulkopuolelle. Tavoitteena on, että  uusi järjestelmä tukisi ammattimaista korkeatasoista kulttuuria, toisi lisää liikettä ja kannustimia toiminnan kehittämiseen ja antaisi mahdollisuuksia uusille toimijoille, jotta railo vos-laitosten ja ns. vapaan kentän välillä ei olisi niin suuri.

Työryhmän työ jakautuu kahteen vaiheeseen

Syksyn aikana työryhmä valmistelee yhteistyössä Sitran ja kulttuurialan edustajien kanssa ehdotuksen uuden rahoitusjärjestelmän pääperiaatteiksi. Syksyn 2016 aikana on järjestetty Sitran johdolla sidosryhmätapaamisia, joihin on kutsuttu kulttuurikentän edustajat. Syksyn viimeinen sidosryhmätapaaminen järjestetään 9.12.2016 Helsingissä.

Toisessa vaiheessa (1.2.2017 - 31.10.2017) työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Työryhmän puheenjohtajana on muusikko Jaakko Kuusisto. 
Kuntaliiton edustaja työryhmässä on erityisasiantuntija Johanna Selkee.

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää