Kunnan tuottavuuskehityksen seuraaminen on tärkeää

​Kuntaliiton kehittämä kuntien tuottavuusvertailu tarjoaa välineen tarkastella kunnan eri palveluiden tuottavuuden kehitystä ajassa. Kuntien tuottavuusvertailussa mitataan tuottavuuden kehitystä ikäihmisten, opetuksen ja teknisen toimen palveluissa.

Kuntien tuottavuusvertailun valmiita mittareita voi hyödyntää esimerkiksi kunnan talousarvion tuottavuustavoitteiden laadinnassa. Tuottavuusvertailun myötä saadaan kasvatettua tuottavuusajattelun- ja johtamisen mallia omassa organisaatiossa. 

Tuottavuusvertailun pääpaino on kunnan oman kehityksen seurannassa ajassa, mutta palvelun kautta pääsee tarkastelemaan myös muiden kuntien tuottavuustilannetta. Vertailussa voi tarkastella myös palveluiden yksikkökustannuksia. Taloudellisen vertailun lisäksi seurataan palvelun laatua. Toimintakykymittarit ja asiakastyytyväisyyskysely ovat esimerkkejä muuttujista, jotka indikoivat laatueroja ja kertovat laadussa tapahtuneista muutoksista.

Kuntien tuottavuusvertailussa tuottavuus lasketaan tuotoksen ja panoksen suhteena. Tuotosten ja panosten välistä suhdetta seurataan ajassa. Tuottavuus voi parantua, jos tuotoksen määrä kasvaa panoksia nopeammin tai tuotoksen määrä vähenee panoksia hitaammin. Panosten laskennassa on huomioitu rahan arvossa tapahtuvat muutokset.

Tuottavuuden kehitystä seurataan indeksikäyrien avulla. Indeksikäyrät tuovat hyvin esille sen miten pienetkin vuosimuutokset kertautuvat, kun aikaa kuluu. Muutaman prosentin vuosittaiset tuottavuusparannukset voivat kertautua miljoonien säästöiksi.

Tuottavuusvertailua on kehitetty yhteystyössä 20 suurimman kaupungin ja valtiovarainministeriön kanssa. Vertailuun on liittynyt 20 suurimman kaupungin lisäksi myös muita kuntia ja kuntayhtymiä. Vertailuun voi tulla mukaan kaikenkokoiset kunnat ja sote-kuntayhtymät.

Tuottavuustietojen toimittaminen on helppoa ja joustavaa. Tiedot tallennetaan sähköiselle keräyslomakkeelle. Kuntaliitto tekee tuottavuuslaskelmat ja kuntien valmiit interaktiiviset tuottavuuskuvat ilmestyvät osoitteeseen: www.kunnat.net/tuottavuusvertailu

Kerättäville palveluille on laadittu kattavat ohjeet. Tutustu tarkemmin kuntien tuottavuusvertailuun ja tulkinta-ja täyttöohjeisiin osoitteessa: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu/Documents/Liite%206_Tulkinta-%20ja%20t%C3%A4ytt%C3%B6ohje_Kuntien%20tuottavuusvertailu.pdf

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä meihin, niin kerromme mielellämme lisää kuntien tuottavuusvertailusta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää